fredrik_malmberg_klassrum
Foto: Olle Melkerhed
Samverkan

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

Skolmyndighetsutredningens förslag blev kända på måndagen och innehöll både förslag om att lägga ner Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) för att ersätta dem med två nya myndigheter, samt förslag om ett ökat regionalt arbete.

Utbildningsminister Gustav Fridolin har redan satt ner foten och sagt att någon sammanslagning inte är aktuell, däremot kommer han att arbeta för en ökad regionalisering, där skolmyndigheterna kan samarbeta närmare skolhuvudmännen.

En som redan tänkt i sådana banor är SPSM:s relativt nytillträdde generaldirektör, Fredrik Malmberg.

– Jag anser att samverkan mellan våra olika skolmyndigheter är helt nödvändig. Det finns redan till viss del, men det kan förbättras, framförallt i den lokala kontexten, säger Fredrik Malmberg.

SPSM finns redan idag på 17 orter runt om i Sverige, med 5 regionkontor och 12 lokalkontor, för att kunna ge stöd nära huvudmännen.

 – Vi ser att förutsättningar ser rätt olika ut runt om i Sverige. Det är viktigt att skolmyndigheterna kommer närmare huvudmännen med stödet och den frågar har jag tagit upp med våra systermyndigheter Skolverket och Skolinspektionen. Vi för en bra diskussion om detta.

Hur skulle det kunna se ut, i praktiken?

– Vi skulle kunna dela lokaler och få till samverkan nära huvudmännen. Men närvaro kan ske på olika sätt. Jag tror till exempel att vi måste fundera på vår digitala samlade närvaro men man ska inte underskatt det fysiska.

– Jag har sagt i dialogen att vi redan finns på 17 orter, inte riktigt i varje län men nästan. Man skulle kunna tänka sig länsvisa skolutvecklingskontor där myndigheterna, med sina olika roller, samverkar. När Skolinspektionen ser utmaningar och brister hos en huvudman eller skola kan vi enkelt koppla på det stöd vi kan ge – kopplat till de uppmärksammade bristerna.

Vad kan förbättras vad gäller samarbetet?

– Det handlar om att systematisera samarbetet och göra det i en lokal kontext så att huvudmännen inte behöver fundera så mycket över ingången till skolmyndigheterna.

Vad skulle vinsten vara för lärare och elever?

– En väldigt tydlig vinst skulle vara just detta att om Skolinspektionen pekar ut brister och vi, tillsammans med Skolverket, har verktyg för åtgärder och stöd – så skulle man enklare kunna koppla på det. Det tycker jag vore en stor fördel.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm