Annons
Debattörerna menar att begränsningen av smittspridningen inom skolan och samhället i stort har skötts utomordentligt illa. Foto: Magnus Glans / Shutterstock

”Stefan Löfven – leken med våra liv måste få ett slut”

Publicerad 25 maj 2020

Debatt ”Vi kräver att regering och myndigheter använder sommaren till att planera en mer hållbar strategi inför höstterminen”, skriver debattörerna.

Stefan Löfven uttalade sig häromdagen om att Sveriges corona-strategi fungerat. Avseende skolan menade han att smittspridningen inte varit något stort problem, då ingen kunnat påvisa det.

Vi undrar vilka forskningsrapporter detta vilar på? Vi menar tvärtom att begränsningen av smittspridningen inom skolan – och samhället i stort – har skötts utomordentligt illa.

Avsaknad av provtagning i skolan är inget bevis för framgång. Att Sverige nu har högst dödlighet per capita stämmer till eftertanke. Det finns dessutom gott om pedagoger i vårt land som kan vittna om motsatsen med höga sjuktal bland både personal och elever.

Ingen har varit särskilt intresserad av hur smittspridningen ser ut i skolan, eftersökt information om hur personal och elever i skolan mår, eller hörsammat lärares larm om hur FHM:s råd är omöjliga att följa. Det som istället dryftas är skolplikt och vikten av att upprätthålla undervisningens kvalité, med betygssättningen i främsta rummet. Detta är självklart viktigt, men i rådande situation måste man kunna fatta långsiktigt hållbara beslut, som gagnar den svenska befolkningen.

Det går inte att stoppa smittspridningen med de tafatta medel som våra makthavare förespråkar.

Just nu kämpar många svenska skolor dagligen med stor frånvaro bland både personal och elever. Personal och elever insjuknar och återinsjuknar i covid 19. På vissa skolor i Stockholm har undervisningen varit icke-existerande i tolv veckor nu. Riskgrupper tvingas riskera liv och hälsa när huvudmännen nekar dem anpassade arbetsuppgifter. Andra klarar inte av den ökade stressbördan som både oro över smitta och ständigt vikarierande för frånvarande kollegor innebär.

Anders Tegnell uttalade sig, efter en tidigare artikel från Lärarupproret, att det är större risk att smittas i hemmet än att bli smittad i skolan. Vi undrar hur den ekvationen går ihop? Samtidigt som mötesförbud gäller i övriga samhället kan vi lärare träffa hundratals ungdomar om dagen, utan ökad smittrisk? Vi tror att det är viktigt att inse att skolan, i mångt och mycket, är ett nätverk av kontakter som binder samman samhället på ett sätt som få, om några, andra institutioner gör.

Det råder stor smittspridning på skolor i utsatta områden, samtidigt som tusentals lärare och elever dagligen åker kollektivt och utsätter andra för ökad smittrisk. Det går inte att stoppa smittspridningen med de tafatta medel som våra makthavare förespråkar. En förutsättning för smittspridning i hemmet är en gemensam grogrund, vilket skolan utgör.

Flera av de antaganden på vilka nuvarande riktlinjer vilar har, utifrån internationell forskning, visat sig felaktiga. Barn smittar. Symptomfria individer smittar.  

Det resultat som kommit angående antikroppsstudien i Stockholm är högst oroande. Enligt undersökningen har endast cirka 7,3 procent av befolkningen i Stockholm antikroppar, trots att Stockholm är den landsdel som drabbats hårdast. Detta är långt ifrån de trettio procent som FHM förutspått, och vi är således långt ifrån flockimmunitet.

Många fler än beräknat kommer att dö, om inte ytterligare åtgärder sätts in snarast. Tom Britton uttalade sig i SvD: “Om det är under tio procent som har varit smittade i Stockholm, då kommer det krävas allt för många dödsfall för att nå flockimmunitet. Då kommer Sverige behöva ändra sin policy”.

Vi kräver att regering och myndigheter använder sommaren till att planera en mer hållbar strategi inför höstterminen, för skola och samhälle i stort. Vi önskar en utvidgning av fjärrundervisning till att gälla även grundskolan. Denna lek med medborgarnas liv och hälsa måste få ett slut.  

Cristhine Hellsten-Kerslow, SO-lärare & admin på lärarupproret
Alexander Lepistö-Rayman, SFI-lärare & admin på lärarupproret
Nina Brättemark, lärare åk 1–5
Petra Evertsson, lärare

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

Annons
skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Annons
Annons
Annons
Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Efter inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons