stefan_lofven

Debattörerna menar att begränsningen av smittspridningen inom skolan och samhället i stort har skötts utomordentligt illa.

| Foto: Magnus Glans / Shutterstock
Debatt

”Stefan Löfven – leken med våra liv måste få ett slut”

Debatt ”Vi kräver att regering och myndigheter använder sommaren till att planera en mer hållbar strategi inför höstterminen”, skriver debattörerna.

Stefan Löfven uttalade sig häromdagen om att Sveriges corona-strategi fungerat. Avseende skolan menade han att smittspridningen inte varit något stort problem, då ingen kunnat påvisa det.

Vi undrar vilka forskningsrapporter detta vilar på? Vi menar tvärtom att begränsningen av smittspridningen inom skolan – och samhället i stort – har skötts utomordentligt illa.

Avsaknad av provtagning i skolan är inget bevis för framgång. Att Sverige nu har högst dödlighet per capita stämmer till eftertanke. Det finns dessutom gott om pedagoger i vårt land som kan vittna om motsatsen med höga sjuktal bland både personal och elever.

Ingen har varit särskilt intresserad av hur smittspridningen ser ut i skolan, eftersökt information om hur personal och elever i skolan mår, eller hörsammat lärares larm om hur FHM:s råd är omöjliga att följa. Det som istället dryftas är skolplikt och vikten av att upprätthålla undervisningens kvalité, med betygssättningen i främsta rummet. Detta är självklart viktigt, men i rådande situation måste man kunna fatta långsiktigt hållbara beslut, som gagnar den svenska befolkningen.

Det går inte att stoppa smittspridningen med de tafatta medel som våra makthavare förespråkar.

Just nu kämpar många svenska skolor dagligen med stor frånvaro bland både personal och elever. Personal och elever insjuknar och återinsjuknar i covid 19. På vissa skolor i Stockholm har undervisningen varit icke-existerande i tolv veckor nu. Riskgrupper tvingas riskera liv och hälsa när huvudmännen nekar dem anpassade arbetsuppgifter. Andra klarar inte av den ökade stressbördan som både oro över smitta och ständigt vikarierande för frånvarande kollegor innebär.

Anders Tegnell uttalade sig, efter en tidigare artikel från Lärarupproret, att det är större risk att smittas i hemmet än att bli smittad i skolan. Vi undrar hur den ekvationen går ihop? Samtidigt som mötesförbud gäller i övriga samhället kan vi lärare träffa hundratals ungdomar om dagen, utan ökad smittrisk? Vi tror att det är viktigt att inse att skolan, i mångt och mycket, är ett nätverk av kontakter som binder samman samhället på ett sätt som få, om några, andra institutioner gör.

Det råder stor smittspridning på skolor i utsatta områden, samtidigt som tusentals lärare och elever dagligen åker kollektivt och utsätter andra för ökad smittrisk. Det går inte att stoppa smittspridningen med de tafatta medel som våra makthavare förespråkar. En förutsättning för smittspridning i hemmet är en gemensam grogrund, vilket skolan utgör.

Flera av de antaganden på vilka nuvarande riktlinjer vilar har, utifrån internationell forskning, visat sig felaktiga. Barn smittar. Symptomfria individer smittar.

Det resultat som kommit angående antikroppsstudien i Stockholm är högst oroande. Enligt undersökningen har endast cirka 7,3 procent av befolkningen i Stockholm antikroppar, trots att Stockholm är den landsdel som drabbats hårdast. Detta är långt ifrån de trettio procent som FHM förutspått, och vi är således långt ifrån flockimmunitet.

Många fler än beräknat kommer att dö, om inte ytterligare åtgärder sätts in snarast. Tom Britton uttalade sig i SvD: “Om det är under tio procent som har varit smittade i Stockholm, då kommer det krävas allt för många dödsfall för att nå flockimmunitet. Då kommer Sverige behöva ändra sin policy”.

Vi kräver att regering och myndigheter använder sommaren till att planera en mer hållbar strategi inför höstterminen, för skola och samhälle i stort. Vi önskar en utvidgning av fjärrundervisning till att gälla även grundskolan. Denna lek med medborgarnas liv och hälsa måste få ett slut.

Cristhine Hellsten-Kerslow, SO-lärare & admin på lärarupproret
Alexander Lepistö-Rayman, SFI-lärare & admin på lärarupproret
Nina Brättemark, lärare åk 1–5
Petra Evertsson, lärare

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm