Forskning

Stereotypa föreställningar även på lärarutbildningen

Lärarstudenter med utomeuropeisk bakgrund möter diskriminering och utanförskap under sin utbildning. Det visar en ny avhandling i pedagogik från Göteborgs universitet.

Medan var femte elev i den svenska skolan är född utomlands eller har två utrikes födda föräldrar är den svenska lärarkåren fortfarande relativt etniskt homogen. Pedagogen Zahra Bayati har undersökt studievillkoren för lärarstudenter med utomeuropeisk bakgrund vid tre olika lärarutbildningar. 

Resultaten presenteras i avhandlingen ”’den Andre’ i lärarutbildningen. En studie om den rasifierade svenska studentens villkor i globaliseringens tid” och Zahra Bayati menar att lärarutbildningen är illa förberedd för en mångetnisk studentgrupp. 

Enligt avhandlingen möter lärarstudenter med invandrarbakgrund utanförskap och diskriminering. 

– De kliver in på högskolan, stolta och med förhoppningar men möts av något de inte väntat sig. De möter samma stereotypa föreställningar på högskolan som i samhället i övrigt, säger Zahra Bayati i ett pressmeddelande. 

Enligt Zahra Bayatis studie är det inte ovanligt att studenter med svensk bakgrund utesluter studenter med invandrarbakgrund när grupper ska bildas eller att deras diskussionsinlägg och studieprestationer nonchaleras och ignoreras. 

I studien har även lärareutbildare, studievägledare och ansvariga för den verksamhetsförlagda utbildningen deltagit. 

– Många av dem som deltagit i studien är medvetna om villrådigheten och de bristande kunskaperna i att bemöta mångfalden i lärarutbildning och i skolans elevgrupper. Men att få utbildning i de frågorna är inte prioriterat i lärarutbildningen, säger Zahra Bayati i pressmeddelandet.

Zahra Bayati lägger fram sin avhandling vid Göteborgs universitet fredagen den 25 april.

Kommentera