stina_oscarson
Bok

Stina Oscarson: ”Jag kände mig sviken av skolan”

Stina Oscarson har upptäckt ett svart hål i svensk undervisning. I en ny bok beskriver hon hur lärare kan belysa frågorna hon saknar i skolan.
– Jag kände mig sviken av skolan att jag inte fick lära mig det här, säger hon.

Mer om Stina:

Stina Oscarson, 42 år, är dramatiker, ​regissör och kulturdebattör. Hon har bland annat tidigare varit chef för radioteatern vid Sveriges radio och för Orionteatern i Stockholm.

Under de senaste åren har dramatikern och ​regissören Stina Oscarson reflekterat mycket över hur utvecklingen mot mer demokrati och mer frihet, som vi ser som självklar i västvärlden, plötsligt har börjat ifrågasättas. Tilliten till demokratin som styrelseskick minskar och det är en utveckling som verkligen skrämmer henne.

– I Västeuropa svarar man med hårdare tag, förbud och inskränkningar av de friheter som ligger till grund för en demokrati. Under hela mitt liv har jag varit engagerad i fredsrörelsen och frågorna som rör området. Jag har märkt att fredsrörelsen och stora delar av det civila samhället ägnar sig åt att säga nej – eller stoppa, krossa, förbjud och så vidare. Med detta kommer vi ingen vart, säger Stina Oscarson.

Intresset för frågorna ledde Stina Oscarson in på ett nytt område. Hon började läsa den amerikanske tänkaren och Right Livelihood-pristagaren Gene Sharps arbete om icke-våld och hur han har kartlagt hur människor över hela världen – genom århundraden – har vänt kollektiva aktioner gemensamt och använt sin demokratiska makt.

På klassiskt forskarvis har Gene Sharp kartlagt hur stora samhällsförändringar har skett utan våld och kommit fram till att det finns 198 metoder att förändra världen utan våld. Ur hans arbete föddes en idé om en bok och Stina Oscarson bestämde sig för att kunskapen måste nå ut till fler.

– När jag läste det här så kände jag att hur har jag kunnat missa det här under hela min skoltid? Det här är ju vad jag som medborgare behöver ha med mig i min verktygslåda. För att förstå att det finns ett annat sätt att tänka. Helt plötsligt fanns det ett annat svar än att svara med våld så fort demokratin fungerar dåligt.

Får vi aldrig kunskap om det här så kommer vi aldrig kunna förändra någonting.

Tillsammans med serietecknaren Sara Granér har Stina Oscarson arbetat fram boken ”Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?” som är en handbok i att vara medborgare, en inspirationskälla och kunskapsbank i hur man skapar förändring i ett samhälle utan våld.

Vad hoppas du att landets lärare ska få ut av din bok? 

Boken ”Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?”
Boken ”Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?”

– Trots att de flesta stora framstegen vi har gjort som mänsklighet har varit stora demokratiska rörelser så känner många inte till dem. De civila kamperna genom historien är väldigt oskildrat och här finns det ett svart hål i svensk historieundervisning. Får vi aldrig kunskap om det här så kommer vi aldrig kunna förändra någonting, säger Stina Oscarson.

I boken bjuds det på ett handgripligt material för att ta tag i frågorna och Stina Oscarson tror att den fungerar väldigt bra i undervisningssyfte.

– Både som inspiration och som kunskapskälla – inte minst som nyfikenhet att läsa vidare. Jag kände mig själv sviken av skolan att jag inte fick lära mig det här och att jag inte kände till det. Varför hade inte någon berättat det här för mig?

Det är kanske den viktigaste institutionen i vårt samhälle.

Den 13 februari står Stina Oscarson på stora scenen på Södra teatern i Stockholm för att fira boksläppet. Då kommer personligheter som Pia Sundhage, Lena Endre, Suzanne Osten och LR:s vice ordförande Sara Svanlund att delta och högläsa ur boken.

– Det var givet för mig att bjuda in Lärarnas Riksförbund till scenen. Det är kanske den viktigaste institutionen i vårt samhälle, som jag ser det. Det känns fantastiskt att Sara Svanlund kommer och deltar, säger Stina Oscarson.

Sara Svanlund tycker att boken tar upp ett ämne som är väldigt viktigt att belysa i skolan.

– Skolan har ett uppdrag att fostra ett demokratiskt samhälle och berätta för eleverna vad det innebär att leva i ett demokratiskt samhälle. Så det boken tar upp är väldigt viktigt i arbetet med att fostra barn och ungdomar i en demokratisk anda och lära ut vad det innebär att kunna påverka – men också hur man kan påverka. Det finns många goda och intressanta exempel i Stinas bok, säger hon.

Kan lärare inspireras av boken tror du?

– Jag tror att man som lärare, i ämnet samhällskunskap men även i andra ämnen, skulle kunna använda konkreta exempel ur den här boken på hur man har påverkat och försökt att påverka olika samhällsföreteelser. Bokens titel handlar om att med ansträngning kan vi förändra världen om vi vill, säger Sara Svanlund.

Kommentera