Stockholm

Stockholm ska kartlägga nyanländas utveckling

Två utvärderare ska följa skolornas arbete med nio nyanlända elever i jakten på goda exempel. Projektet pågår i fyra år – lika länge som eleverna räknas som nyanlända.

Förra året sammanställde Stockholm stad en rapport som bland annat pekade ut handledning på modersmål och anpassad studiegång som möjliga förbättringsområden i skolornas arbete med nyanlända elever. Nu startar nästa projekt som följer upp skolornas arbete med nyanlända mer i detalj. Genom observationer på plats i klassrummen, intervjuer med personal och analyser av skolornas dokumentation av nio utvalda elever: omdömen, provresultat, betyg och läsutvecklingsprotokoll, ska verksamheten utvärderas och förbättras.

– Rapporten från förra året visar att det finns en del att utveckla. Samtidigt vill vi ha ett öppet sinne när vi besöker verksamheterna och kommer inte bara att utgå från vad vi redan tror oss veta, säger Viktor Engström, en av de två grundskoleutvärderare som kommer att följa eleverna.

Tanken är att utredarna kontinuerligt under arbetets gång ska dela lärdomar om vad som fungerar bra och mindre bra till resten av förvaltningen.

– Hittar vi någonting som vi tycker är bra vill vi få ut det i verksamheten så fort som möjligt, säger Viktor Engström.

De nio eleverna väljs ut bland nyanlända som började i förskoleklass, årskurs tre respektive årskurs sex under hösten 2014. Under våren ska utredarna börja sätta sig in i dokumentationen och sannolikt börja besöka skolorna och intervjua personal till hösten.

Så sent som i december 2014 infördes gemensamma rutiner för mottagande, introduktion, undervisning, uppföljning och utvärdering av nyanlända i alla Stockholms kommunala grundskolor.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm