lundsberg712
Foto: Jonas Eriksson
Regeringsbeslut

Stopp för elevavgifter på riksinternaten

Nu har regeringen fattat beslut om att riksinternaten inte ska få ta ut elevavgifter. Skolorna kommer inte heller få de särskilda bidrag som de har rätt till nu.

Det var den förre utbildningsministern Jan Björklund som initierade utredningen om riksinternaten och idag har regeringen fattat beslut om att Lundsberg, Sigtuna och Grenna inte längre få ta ut elevavgifter, rapporterar Ekot.

– Det här handlar om att göra skolorna mer likvärdiga. Det handlar om att ha ett jämlikt utbildningssystem där alla elever ska ha möjlighet att välja alla skolor och att det inte ska vara ekonomiska faktorer som avgör huruvida en elev får tillträde till en skola eller inte, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) till Ekot. 

På sikt kommer därmed riksinternaten särställning att försvinna. Skolorna kommer även fortsättningsvis få ta ut avgifter för elevinternaten men dessa ska vara skäliga. 

På frågan om vad som händer med de elever som nu går på skolan svarar Aida Hadzialic. 

– Det finns ingen anledning att känna oro därute, utan det här är bara ett sätt att stärka kvaliteten och likvärdigheten.

Kommentera