helena_von_schantz_810
Ämneslärare

”Stor risk att ämnesföreningarna försvinner”

Skolverket betalar inte längre ut statsbidrag till ämnesföreningar.
– Vår verksamhet står för precis det styrdokumenten talar om. Nu är risken stor att vi inte kan fortsätta, säger Helena von Schantz, ordförande i Språklärarnas riksförbund.

Ämnesföreningar

Språklärarnas riksförbund har strax under 2000 medlemmar och är därmed landets största ämnesförening.

 

Övriga ämnesföreningar är:

Biologilärarnas förening

Coordinadora de Asociaciones de Profesores de Español de Suecia

Fransklärarföreningen

Föreningen Lärare i Ekonomiska Ämnen

Föreningen Lärare i Religionskunskap

Föreningen Lärare i Samhällskunskap

Geografilärarnas riksförening

Historielärarnas förening

Lärare i Matematik, Naturvetenskap och Teknik

Musiklärarnas Riksförening

Riksförbundet Lärare i svenska som andraspråk

Svensklärarföreningen

Sveriges Matematiklärarförening

Sveriges Turismutbildningar

 

Läs ämnesföreningarnas debattartikel i Svenska Dagbladet.

 

I höstas fick Sveriges ämnesföreningar besked om att det statsbidrag man tagit emot i decennier dragits in. Anledningen är, enligt ett PM från Skolverket, att det inte finns någon reglering som säger att Skolverket ska fördela bidrag till ämneslärarorganisationer.  Den skrivelse som tidigare fanns var riktad till Myndigheten för skolutveckling som upphörde 2008.

Skolverket har trots detta fortsatt betala ut statsbidrag till ämnesföreningarna – fram till nu. Enligt Skolverket genomför man en rad andra kompetensutvecklingsinsatser som behöver prioriteras.

Ett chockbesked för ämnesföreningarna, menar Helena von Schantz, som är ordförande för Språklärarnas riksförbund. 

– Vi fick ingen förvarning alls utan fick reda på det när vi skulle lämna in ansökan. Det är illa att detta görs överhuvudtaget, men sättet det görs på är under all kritik, säger hon.

Att Skolverket drar in statsbidraget, årligen mellan 600 000 och 800 000  kronor till landets 15 ämnesföreningar, får förödande konsekvenser för landets lärare, menar Helena von Schantz. Tillsammans med företrädare för övriga föreningar skriver hon i en debattartikel i Svenska Dagbladet att ämnesföreningarna förser ämneslärare med samarbetsformer, ämnesutveckling, fortbildning, samverkan med forskare, internationella kontakter och nätverk.

– Vi gör ämnesläraren mer professionell. Vi gör att ämneslärare kan samlas och diskutera undervisning, didaktik , vad som händer inom ämnet, utveckling, forskning. Precis allt! Jag har blivit en bättre lärare genom att vara medlem, det innebär verkligen kvalitativ fortbildning.

Hon tillägger:

– Det som är så märkligt är att mycket av det vi står för och gör är precis det styrdokumenten uttrycker. Trots det drar man in bidraget.

Helena von Schantz berättar att man försökt påverka beslutet genom skrivelser till både Skolverket och utbildningsdepartementet. Men utan resultat.

– Svaret vi fått från Skolverket är en hänvisning till att det inte längre finns någon reglering som säger att de ska fördela pengarna. Den naturliga åtgärden skulle ha varit att kontakta departementet och be om ett ställningstagande. Det har uppenbarligen inte skett. Istället har tjänstemännen på Skolverket fattat detta beslut.

Vad ser du för konsekvenser av att bidraget dragits in?

– Det finns stor risk att ämnesföreningarna försvinner. Ämnesföreningarna finns i nästan alla länder, det är så här ämneslärare samverkar, både nationellt och internationellt. Nu riskerar vi att missa detta.

Kommentera