Stor skillnad i rättning av nationella prov

De nationella proven rättas väldigt olika av olika lärare. Det visar en granskning som Skolinspektionen gjort.
– De nationella proven stöder inte likvärdig betygssättning, som är ett viktigt syfte med proven, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör på Skolinspektionen enligt ett pressmeddelande.

Skolinspektionen har rätta om 35 000 prov från vårterminen 2010. Granskningen visar att resultaten i många fall blir annorlunda när proven rättas om av en annan lärare. Även förra året visade resultatet detsamma.
Som mest skiljer bedömningarna sig åt i nästan hälften av de prov som rättades om. I fallen där bedömningsutrymmet för läraren är stort är skillnaderna störst, som till exempel vid rättandet av uppsatser i svenska. De är också större i gymnasieskolan och i årskurs 9 än i årskurserna 3 och 5. I svenska och svenska som andraspråk på gymnasieskolan skiljer sig bedömningarna åt i 49 procent av proven.
– De nationella proven stöder inte likvärdig betygsättning, som är ett viktigt syfte med proven, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör på Skolinspektionen i ett pressmeddelande.

Nytt regelverk

Oftast har Skolinspektionen bedömt elevens prestation hårdare och gett ett lägre betyg än vad den ursprungliga rättaren har gjort.
Utbildningsminister Jan Björklund tycker inte att det är acceptabelt.
– Det finns en omfattande betygsinflation och ”snällrättning” av nationella prov och det kommer att behövas rätt långtgående åtgärder för att stävja detta, säger han till TT.
Nu kan det komma ett nytt regelverk.
– Så småningom i höst ska vi lägga fram ett nytt regelverk, hur proven ska konstrueras, reglerna för själva genomförandet och hur proven ska rättas och bedömas i efterhand, säger Jan Björklund till TT.

Kommentera