skoldebatt_lr

Från vänster till höger: V, S, MP, L, C, M, KD, SD. Foto: Fredrik Wallin

Val 2018

Stor skoldebatt: Så vill partierna lösa lärarbristen

Den rådande lärarbristen i Sverige väntas växa de kommande åren. 
Riksdagspartierna samlades för att diskutera vad som krävs för att hejda situationen och samtidigt höja statusen för läraryrket.

Medverkande i debatten:

Anna Ekström (S) 

Gustav Fridolin (MP) 

Erik Bengtzboe (M) 

Christer Nylander (L) 

Ulrika Carlsson (C) 

Annika Eclund (KD) 

Stefan Jakobsson (SD) 

Daniel Riazat (V)

Arrangör: Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer.

Lärarnas Riksförbund arrangerade tillsammans med Sveriges Elevkårer på tisdagen en stor skolpolitisk debatt i Stockholm inför valet. Skolpolitiska representanter från samtliga riksdagspartier medverkade i debatten för att diskutera svensk skola och sätta fokus på lärare, elever och studie- och yrkesvägledare. 

En stor punkt under debatten var hur partierna ser på den svenska lärarbristen de kommande åren. 

Vänsterpartiets representant Daniel Riazat inledde med att lyfta problematiken med att många lärare i dag lämnar skolan på grund av dålig arbetsmiljö och att man inte får fokusera på sitt kärnuppdrag – men också problematiken med lönesituationen.

– Jag tycker att alla lärare ska tjäna bra. Men det vi har sett under de senaste åren är hur lönegapet mellan lärarna har ökat och hur också kårandan har försämrats på grund av den, sa han.

Daniel Riazat menar att man måste se över förstelärarreformen som har splittrat lärarna.

– Man måste också vara självkritiska från politikens sida och säga att det här systemet måste förändras. Vi behöver se till att ha tydligare kriterier för de olika yrkeskategorierna inom skolan och inte enbart se till att höja lönen för vissa lärare. 

Annika Eclund från Kristdemokraterna var tydlig med att det gäller att vara uppfinningsrik i det svåra läget – och skickade samtidigt en känga åt den sittande regeringen.  

– En sak som vi inte vill göra, och som regeringen har gjort, det är att bara utöka platserna på lärarutbildningen för då sjunker kvaliteten på de som kommer ut. Vi behöver i stället snabbare vägar in i läraryrket på andra akademiker, sa Annika Eclund och fortsätter:

– Sedan finns det också många välfungerande äldre lärare som egentligen har uppnått pensionsåldern. Där måste man stimulera dessa att vilja vara kvar. Där har vi Kristdemokrater ett förslag på skattelättnader efter 64 års ålder för att vilja vara kvar. Det är mycket bättre än att utöka platserna på lärarutbildningen. 

Sverigedemokraternas skolpolitiska talesperson Stefan Jakobsson inledde med att sticka ut hakan. 

– Jag tror inte att vi har så stor lärarbrist som vi säger att vi har.  

I stället menar SD-politikern att mycket går att lösa genom att avlasta lärarna från onödiga kringuppgifter och låta lärare vara lärare. 

– Lärare är vaktmästare, syvare, de är kuratorer och skolhälsovården. Ta bort alla de här medbelastningarna och sätt en ram kring skolan där staten styr alla de sakerna, då får vi också en likvärdighet över hela Sverige. 

Ulrika Carlsson från Centerpartiet poängterade vikten av att ha fler vägar in i läraryrket.  

– Alla fyra Allianspartierna har borrat lite djupare kopplat till lärarbristen. Bland annat en kortare kompletterande utbildning, Teach for Sweden är ett sådant program.

– Läraryrket är kanske ett av de roligaste yrkena som finns just när det fungerar. Jag vänder mig mot Daniel Riazats beskrivning av att det mesta är kasst, sa Ulrika Carlsson.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) kommenterade kritiken kring att bygga ut lärarutbildningen.

– När vi bygger ut lärarutbildningen gör vi det både med möjligheten för den som efter gymnasiet vill bli lärare och vi behöver göra mer med antagningsproven och sådana saker. Men den som väl klarar en svår lärarutbildning ska vara en bra lärare. 

– Vi bygger också ut med precis den typen av platser som efterlyses. Där man har en annan akademisk utbildning i grunden och har möjlighet att komplettera med det pedagogiska. Jag tycker också att man ska bygga den här typen av system som vi nu har i Dalarna.    

I paneldebatten deltog även Sveriges elevkårers ordförande Lina Hultqvist och Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén som kommenterade att man måste jobba på både kort och lång sikt för att hantera den svåra lärarbristen.

– Att man öppnar upp för fler vägar, för de som har akademisk examen till exempel för att skaffa sig en KPU, där tror vi att man måste vara väldigt flexibla utan att sänka kraven. Men när man väl har fått in dem så måste man behålla alla lärare, sa Åsa Fahlén. 

Missade du stora skoldebatten eller vill höra mer om vad partierna säger i de olika frågorna? Nu finns debatten att se på SVT Forums hemsida.

Kommentera