lararutbildningen-712
Foto: Tor Johnsson / Scanpix
Lärarutbildningen

Stor spridning på lärarstudenter

Det är rekordenkelt att komma in på lärarutbildning – på vissa lärosäten och inriktningar. Samtidigt har andra lärosäten och inriktningar antagit studenter med 1,9 på högskoleprovet. 

I går rapporterade Borås Tidning om rekordlåg intagningspoäng till lärarutbildningen i Borås. Det räckte med 0,05 poäng på högskoleprovet.

Detsamma gällde högskolorna i Dalarna, Halmstad, Linnéuniversitetet samt Linköping och Umeå universitet – för vissa inriktningar, enligt TT.

Utbildningschefen i Borås, Irene Arvidsson, menar att färre platser skulle leda till ökad konkurrens och därmed högre antagningskrav. Men hon säger samtidigt att de inte har möjlighet att styra över det eftersom de har i uppdrag att ”massutbilda lärare”.

Samtidigt rapporterar andra lärosäten att de har antagit toppstudenter till lärarutbildningen – både studenter med högsta betyg från gymnasiet och studenter med höga poäng på högskoleprovet. Enligt Universitets- och högskolerådet har 425 personer antagits på betyg med 20,0 eller mer i meritvärde.

Att spridningen är så stor hänger med största sannolik ihop med att hela 11 400 studenter har antagits till lärarutbildningarna i höst.

TT har gjort en sammanställning som visar den stora spridningen bland de antagna. Sammanställningen bygger på statistik från Universitets- och högskolerådet:

Betyg: Knappt var tionde som antogs på betyg hade 20,0–22,5 i meritvärde

Högskoleprov: Från 0,05 – 1,9 poäng.

Följande utbildningar antog studenter med 1,9 poäng på högskoleprovet:

  • Ämneslärare gymnasiet, fysik och matematik, Uppsala universitet
  • Ämneslärare gymnasiet, historia, Uppsala universitet
  • Ämneslärare gymnasiet, fysik och matematik, Göteborgs universitet
  • Ämneslärare gymnasiet, historia och engelska, Göteborgs universitet
  • Ämneslärare gymnasiet, matematik, Linköpings universitet
  • Grundskolan årskurs 4-6, Stockholms universitet
  • Ämneslärare gymnasiet, geografi och historia, Stockholms universitet
Kommentera