sarasvanlundklass
Ojämlikt

Stora skillnader i lärarbrist mellan länen

Lärarbristen är fortsatt hög. Men de regionala skillnaderna är stora.
– Huvudmännen gör väldigt olika insatser. Vissa har stora planer för kompetensförsörjning och andra har det inte. Då blir det ett problem, säger Sara Svanlund, Lärarnas Riksförbund.

Utlysta grundskollärar- tjänster

Statistik över hur stor förändringen är mellan antalet utannonserade tjänster januari till maj 2017 jämfört med samma period 2016.

Län                          Förändring

Blekinge län             -9%

Dalarnas län            18%

Gotlands län             52%

Gävleborgs län        -13%

Hallands län             -11%

Jämtlands län              9%

Jönköpings län          13%

Kalmar län                -32%

Kronobergs län            3%

Norrbottens län            3%

Skåne län                    -3%

Stockholms län           10%

Södermanlands län       4%

Uppsala län                  -1%

Värmlands län               -9%

Västerbottens län          -2%

Västernorrlands län       -6%

Västmanlands län           -5%

Västra Götalands län      -2%

Örebro län                      – 4%

Östergötlands län          -14%

21 591 grundskollärarjobb utannonserades under perioden januari till maj i år. Det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen som Lärarnas Riksförbund tagit fram. Antalet utlysta tjänster var på samma nivå förra året och lärarbristen fortsätter således vara ett stort problem konstaterar Sara Svanlund, andra vice förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund.

– Lärarbristen har byggts upp succesivt. Vi har ökande elevkullar, pensionsavgångar och även legitimationskraven som gör att arbetsgivare inte kan anställa vem som helst. Vi tycker att det är välkommet med hårdare behörighetskrav och att inte vem som helst får undervisar men sådan påverkar läget förstås.

Tittar man närmare på statistiken framkommer stora regionala skillnader.

I Gotlands län har antalet utannonserade grundskolelärartjänster ökat med 52 procent jämfört med förra året, i Dalarnas län är ökningen 18 procent, i Jönköpings län 13 procent och i Stockholm har antalet utlysta tjänster ökat med 10 procent.

På andra håll i landet ser det tvärt om ljusare ut. I Kalmar har andelen utlysta tjänster minskat med 32 procent.

– Det är svårare att rekrytera lärare till vissa områden. Men det är även svårare inom vissa ämnen, framförallt specialpedagogik, matematik, och moderna språk, där vi ser att det är svårt att rekrytera, säger Sara Svanlund och tillägger.

– Jag tror att man från huvudmännens sida gör väldigt olika insatser. Vissa har stora planer för kompetensförsörjning och andra har det inte. Och det blir ett problem. Där vill vi se ett ökat statligt inflytande och tror att det kan bidra till att få bukt med lärarbristen.

För gymnasielärare har andelen utannonserade tjänster minskat med 12 procent jämfört med samma period förra året. Strax under 5000 tjänster har utannonserats under våren.

Bristen på lärare har uppmärksammats under många år – varför händer inget?

– Ja, det undrar vi också. Det handlar om att göra yrket attraktivt, att förbättra villkor och höja löner så att fler vill utbilda sig. Men vi har också lärare, med legitimation, som lämnat skolan och som nu jobbar i andra sektorer. Där handlar det om bättre villkor så vi kan få tillbaka en del. Varje kommun måste upprätta en plan för lärarförsörjningen där det tydligt framgår hur man ska möta behovet av legitimerade lärare, säger Sara Svanlund.

Kommentera