LR-konferens

Strategisamtal inför löneöversyn 2015

För andra året i rad har Lärarnas Riksförbund i Stockholm arrangerat en heldagskonferens som upptakt inför årets lönerevision. Förutom samtal deltagarna emellan, bidrog LO, IFAU och sju kommunpolitiker med olika perspektiv på lönefrågan. 

Ett drygt 50-tal ombud, från distrikt Södertörn, Stockholm stad, Roslagen Attunda och Östergötland, kom till Nacka Stadshus utanför Stockholm för att prata strategier och förbereda sig inför årets löneöversyn.

Dagen inleddes med gruppdiskussioner kring problemområden, utfall och andra erfarenheter i de egna kommunerna.

Därefter gav Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund, en bild av läget på det rikspolitiska planet och LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson kom och delade mig sig av LO:s perspektiv på lärarlönerna.

Helena Holmlund, docent vid IFAU och en av forskarna bakom IFAU:s utvärdering av skolreformer och likvärdighet i svensk skola, pratade om slutsatserna i rapporten och slog hål på några av deltagarnas bild av likvärdigheten.

Avslutningsvis deltog sju kommunpolitiker i gruppdiskussioner och i en avslutande paneldebatt med rubriken ”Vem ska betala för lärarna?”.

– Deltagarna har lite olika bilder av dagen och har fått med sig lite olika saker. Helenas pass bekräftade en verklighet som många redan känner till, men som det var bra att få ledd i bevis. Andra delar sa däremot emot det vi trodde. Som att den skola en elev gått i inte påverkar de resultat eleven nått. Räknar man bort familjens betydelse och skolsegregationens påverkan så når eleverna enligt IFAU det förväntade resultatet. Alltså är det inte lärarna som är sämre på en skola med sämre resultat. Det är något jag hoppas ska nå ut i debatten, säger Karin Johansson, distriktsordförande i Södertörn.

Att politikerna satte sig ner i grupperna och pratade direkt med ombuden uppskattades av de flesta – och även politikerna uttryckte sig mycket positivt över möjligheten.

– Det var intressant det Torbjörn Johansson sa, att han inte vill ha politiker som lägger sig i lönefrågan. I vår värld är vi beroende av politikerna, det är de som fördelar pengarna och bestämmer om det ska göras någon extrasatsning eller inte. Och ska vi som SKL önskar ha avtal som är tillsvidare och sifferlösa så är det verkligen politikerna som bestämmer hur mycket som ska satsas.

Karin Johansson önskar att debatten om lön ska bort från pratet om att de duktigaste lärarna ska få mer pengar. Istället borde fokus ligga på att rätt lärare får mer lön.

– Med rätt lärare menar jag lärare som är behöriga och har legitimation i de ämnen de undervisar i. Det är de vi vill behålla i yrket, det är såna lärare vi vill att de unga ska bli. Det är de kommunerna måste satsa på – både när det gäller lön och arbetsmiljömässigt och villkorsmässigt – att de får tillräcklig tid till för- och efterarbete och kan fokusera på undervisningen. Nu är vi på väg in i 2015, det var bra att träffas och ge varandra lite tips. 

Kommentera