maria_christidis_utan_flarp

Undersökningen visade att ämnesintegrering av allmänna ämnen och yrkesämnen gör att eleverna lär sig mer än de ämnen som undervisas, berättar Maria Christidis.

| Foto: Privat, Shutterstock
Forskning

Studie: ”Vad får lärare och elever ut av ämnesintegrering?”

Ämnesintegrering gör att eleverna lär sig mer än de ämnen som undervisas, visar Maria Christidis nya avhandling. Med resultatet vill hon vill öka förståelse av ämnesintegrerad undervisning för ett utökat yrkeskunnande på gymnasiets Vård- och omsorgsprogram.

Efter att ha arbetat som både sjuksköterska och lärare inom språk, samt som yrkeslärare inom vård- och omsorg har Maria Christidis, högskoleadjunkt och filosofie doktor i didaktik fått många förfrågningar om att samarbeta genom ämnesintegrering. Men problematiken var att det saknades kunskap i lärarkollegiet om hur det skulle genomföras och syftet med det. Det väckte frågan – vad får lärare och elever ut av ämnesintegrering?

– Det var många kollegor som ville samarbeta genom ämnesintegrering i början av min karriär men de kunde inte riktigt förklara varför och hur det fungerar. Det finns en rekommendation om integrering i skolans läroplan men det finns ingen information som beskriver hur man ska göra praktiskt och varför man ska göra det. Det tycker jag är underligt, säger hon.

I sin nya avhandling tar Maria Christidis reda på svaren genom att undersöka hur ämnesintegrering tar form i undervisning. Studien bygger på två olika gymnasieskolors ämnesintegrerad undervisning inom vård- och omsorgsprogrammet.

– Den ena skolan hade precis börjat arbeta med ämnesintegrering, den andra arbetat med det i flera år. Genom att intervjua lärare och elever, fotografera och ljudinspela undervisningarna har jag försökt fånga så många perspektiv av ämnesintegrering som möjligt, säger hon.

Undersökningen visade att ämnesintegrering av allmänna ämnen och yrkesämnen gör att eleverna lär sig mer än de ämnen som undervisas.

– Integreringen gjorde att de lärde sig mer än det ämnesinnehåll som integrerades. Eleverna fick ett både djupare och bredare lärande. Det var väldigt spännande att se att även om svenska som ämne inte fanns med så arbetade man ändå med yrkesämnena, säger hon.

Rekommendationen om ämnesintegrering behöver beskrivas mer utförligt i läroplanen.

Maria Christidis menar också att studien visar på att det är viktigt att lärarna delar med sig av sina erfarenheter av yrket.

– Det är viktigt med lärarnas exempel från yrket. Vad de berättar att eleverna kommer att möta i arbetslivet har en betydelse. Det gör undervisningen mer levande och eleverna tar med sig det, säger hon.

Hon fortsätter:

– Lärarnas exempel från yrkeslivet blir ett komplement till innehållet från läroböckerna. Kunskap som är relevant för deras framtida yrke. När man skriver läroböcker baseras de objektivt på det innehåll som finns i ämnesplanerna. Därför blir lärarnas exempel ett viktigt tillskott, säger hon.

Att undersöka hur lärarna löser detta samarbete är något Maria Christidis anser är väldigt intressant eftersom man som lärare inte får mer planeringstid för ämnesintegrering trots att det till en början kräver mer arbete.

– Det är spännande att se hur lärarna löser det här. Lärare får ingen extra tid för att kunna ämnesintegrera men de tar sig tid för de märker att det ger ett bra resultat i elevernas lärande. Vinsterna är många som jag ser det med ämnesintegrering, men som med allt annat handlar det om att ha tid och pengar för att få till det, säger hon.

Vilka har nytta av dina resultat?

– Dels lärare som befinner sig i samma situation som jag befann mig i, som nyexaminerad lärare eftersom avhandlingen ger en förklaring till varför och hur man ska samarbeta och ämnesintegrera. Även rektorer och politiker har nytta av detta. Rekommendationen om ämnesintegrering behöver beskrivas mer utförligt i läroplanen kring hur och varför man ska arbeta med ämnesintegrering, säger hon.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm