auschwitz
Foto: Mårten Färlin
Antisemitism

Studieresa i förintelsens fotspår

Högstadieelever reste till Polen för att lära sig mer om antisemitism. Tanken är att de nu ska agera ambassadörer för frågorna på sina skolor, i en tid av tilltagande högerextrema vindar.

Elevresor till förintelsens platser i Polen

35 niondeklassare från Gubbängsskolan i Farsta, Björkebyskolan i Järfälla, Engelska skolan Skärholmen, Kunskapsskolan i Enköping, Källängens skola på Lidingö, Södertörns friskola och Viksjöskolan i Järfälla reste i våras till Polen tillsammans med Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) som arrangerar elevresor till förintelsens platser i Polen.

Resorna och tillhörande utbildningsdagar finansieras av regeringen och omfattar i omkring 400 elever och 40 lärare runt om i landet.  Stadsbidraget uppgår i fem miljoner kronor. Syftet är att belysa behovet av demokratiskt samarbete i Europa.

Läs mer om Svenska kommittén mot antisemitism och deras utbildningar samt elevresor här

35 elever från 7 olika skolor i Enköping och Stockholm reste i våras tillsammans med sina lärare till Krakow i Polen. Resan arrangerades av Svenska kommittén mot antisemitism, som dessutom höll två seminariedagar om demokrati och antisemitismens historia innan avfärd.

– Projektet riktar sig till de elever som intresserar sig för demokratifrågor, vill stärka sina argument och föra kunskapen vidare, säger läraren Sofia Sik Book, Gubbängsskolan i Stockholm, som var en av de deltagande skolorna.

Väl i Krakow leddes gruppen genom den judiska stadsdelen Kazimierz och ghettoområdena i Podgorze, åtföljda av berättelserna om de människor som levde där innan kriget bröt ut.

De besökte Rabka, det SS-grundade träningslägret, på vars skjutbanor soldaterna övade med levande måltavlor: judar, romer och politiska aktivister.

– Den tredje dagen var vi i koncentrationslägret Auschwitz. Eleverna fick följa människornas resa på plats, vars slut varierade: somliga klarade sig och somliga, de allra flesta, gjorde inte det, säger Sofia Sik Book.

Efter en avslutande dag i förintelselägret Birkenau vände gruppen hem till Sverige med ökade kunskaper om antisemitism – och en vilja att dela med sig.

– De har blivit pålästa och vill att även andra ska förstå. I och med att det var elever från olika skolor har det inneburit många ringar på vattnet i efterhand. De har haft föredrag för sina klasskamrater sedan de kom hem, säger Sofia Sik Book.  

Att skaffa ökad förståelse för andra världskriget är inte minst viktigt i vår samtid, när högerextrema vindar blåser i Europa, menar Sofia Sik Book.

– Det kan kännas som att andra världskriget ligger långt bak i tiden, men riktigt så är det inte – och något sådant skulle kunna hända även i dag, säger hon.

Skolvärlden publicerade nyligen ett webb-tv-inslag om bemötande av intolerans i klassrummet. Enligt Sofia Sik Book är det viktigt att skapa diskussion utifrån demokratibegreppet och alla människors lika värde när intolerans dyker upp bland elever.

– Forum för levande historia har bra material på nätet, men jag brukar dessutom besöka deras utställningar med skolklasser – nu senast utställningen ”Vi är romer”. Det är också bra att spinna vidare på aktuella ämnen, till exempel tiggeri, samt att prata om vad som händer om vi tilldelar människor olika värde. 

Hon nämner även Friends material ”Hej Sverige” som hon beskriver som en ögonöppnare för många.

Resan till Polen hade även mer lokala fördelar, menar Sofia Sik Book.

– Det var kul att se elever från olika skolor i Mälarregionen träffas. Det blev liksom också ett demokratiprojekt för vår egen region, säger hon.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm