Debatt

”Styr upp dimensioneringen av lärarutbildningen”

Universitetskansler Harriet Wallberg vill se en tydligare dimensionering av lärarutbildningarna. Lärarnas Riksförbund håller med.

Enligt Universitetskanslerämbetet (UKÄ) kommer glappet mellan antalet lärare som utexamineras årligen och hur många som faktiskt behövs i verkligheten leda till en lärarbrist om 30 000 lärare år 2020. Fler behöver utbildas, och i rätt ämneskombinationer.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet uppmanar därför Universitetskansler Harriet Wallberg lärosätena att se över lärarutbildningens dimensionering och samarbeta med kommunerna för att matcha de behov som finns.

Och hon får stöd av Lärarnas Riksförbund.

– Lärarutbildningarna bör koncentreras till färre lärosäten och dimensioneras efter behov. Både Riksrevisionen och Universitetskanslersämbetet har påpekat detta och nu hoppas vi att regeringen inser att de måste agera i denna fråga, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Lärarnas Riksförbund har tre förslag för att stärka lärarutbildningarna:

1. Koncentrera lärosätena som erbjuder lärarutbildningar. OECD påpekar i den granskning som överlämnades till regeringen tidigare i år att ett mindre antal lärosäten har bättre förutsättningar att bedriva utbildningar med hög kvalitet.

2. Dimensionera lärarutbildningarna efter skolans behov. Den statliga styrningen över dimensioneringen av lärarutbildningarna måste stärkas.

3. Höj ersättningsbeloppen till lärarutbildningarna. Lärarutbildningen är underfinansierad. Andelen lärarstudenter som har färre än åtta timmar lärarledd undervisning i veckan är hela 54 procent. Det är långt ifrån tillräckligt för att erbjuda en kvalitativ utbildning.

Kommentera