trad_bocker_kunskap_grammatik_lasa
Forskning

Svenska elever sämre på grammatik

Vietnamesiska barn är bättre än svenska på grammatik, menar lingvistiker som jämför barnens engelskstudier i de båda länderna. Svenskarnas paradgren är istället kommunikation.

Vi Thanh Son, doktorand i lingvistik, jämför i en studie engelskundervisningen för femteklassare i Sverige respektive Vietnam, rapporterar SvD. Hon undersöker hur undervisningen fungerar och vad barnen kan i fem olika skolor.

Det har visat sig att de svenska barnen är sämre på grammatik.

– Svenska barn har ibland svårt att förklara vad som är rätt och fel vad gäller grammatik, säger hon till SvD och berättar vidare att vietnamesiska barn däremot är bättre på att förklara och förstå regler, till exempel singular och plural.

Det är inte ovanligt att vietnamesiska barn studerar extra för att lära sig engelska.

– Vietnamesiska barn tränar ofta genom att gå till språkcentrum och ta privatlektioner, säger Vi Thanh Son till SvD.

Barnen i Sverige har å andra sidan enklare för kommunikation och tränar språket genom tv, musik och dataspel.

 – Här i Sverige är barn mer fria i klassrummet. Ibland ger läraren till exempel bara ett ämne som eleverna får tala utifrån, säger hon till SvD.

Studien väntas bli klar under 2016.

Kommentera