Lärarflykt 

Svenska lärare tjänar dubbelt i Norge

Precis som vårdpersonal som pendlar över gränsen till Norge för att ta del av högre löner och bättre villkor, gör nu lärare i Västsverige detsamma.

Från 31 000 i månaden till 55 000. Den lönehöjningen fick matte- och NO-läraren Lina Söderström i Arvika när hon bytte jobb till en högstadieskola i Norska Kongsvinger. Hundratals lärare gör varje dag resan över gränsen för att ta del av högre löner och bättre villkor, rapporterar TV4-nyheterna.

Enligt Lina Söderström är det inte bara lönen som är bättre i grannlandet, även om den spelar stor roll.

– Tempot är betydligt lugnare, det är mer ordning. Vi får använda vår arbetstid till att vara lärare och mindre åt att fylla i blanketter och det här administrativa som kan vara nog så tröttande i läraryrket idag, säger hon i en kommentar.

TV4-nyheterna har även pratat med grundskolechefen och skolledare i Arvika, som är bekymrade. Det senaste året har antalet lärare som väljer att jobba på andra sidan gränsen ökat, och oron i Arvika är att skolorna till hösten inte kommer att ha tillgång till behörig personal.

Ännu har inte regeringen presenterat sitt slutliga förslag för hur de tre utlovade miljarderna till höjda lärarlöner ska fördelas. Jämnt fördelat på samtliga lärare i Sverige skulle de pengarna ge en löneförhöjning på 800 kronor i månaden, att jämföra med de 24 000 extra som Lina Söderström får genom en timmes pendling.

Kommentera