europa_religion

Religionsvetare Jenny Berglund är docent vid Södertörns högskola.

Religiösa skolor

”Svenska modellen är ovanlig i Europa”

I bland annat Finland och Tyskland väljer föräldrarna religionsämne till sina barn utifrån sin egen religionstillhörighet.
– Det finns en gemensam läroplan som gäller för alla. Men den färgas av respektive bekännelse, säger universitetslektor Viktor Aldrin vid Högskolan i Borås.

Synen på religionsundervisning skiljer sig åt mellan länder. I Sverige är den allmänna uppfattningen att elever på ett neutralt sätt ska få olika livsåskådningar och religioner, vilken roll de har haft i historien och vilken roll de har i dag, presenterade för sig.

Eleverna ska inte läras in i någon religion, inte fostras till att bli goda lutheraner, katoliker, muslimer eller liknande.

– Den svenska modellen med religionskunskap är väldigt ovanlig i ett europeiskt perspektiv. Den bygger på idén att om vi lär oss om olika religioner så blir vi toleranta och mindre fördomsfulla. I många andra länder är idén i stället att om du fostras in i din egen tradition så blir du en trygg medborgare och får då lättare att möta människor med andra traditioner, säger religionsvetare Jenny Berglund som är docent vid Södertörns högskola.

– När det i exempelvis tyska skolor står religion på schemat går därför en elev som är protestant till en protestantisk lärare, en elev som är katolik till en katolsk och en muslimsk elev till en muslimsk lärare.

Hur fungerar det i Finland?

– Det påminner en del om det tyska systemet, även om religionsundervisningen sedan 2006 är icke-konfessionell, men separerad (före 2006 var den konfessionell och separerad). 

I Finland kan en lärare som är protestant undervisa i islam och en lärare som är muslim undervisa i protestantism.

– Systemet kan liknas vid den svenska hemspråksundervisningen. I Finland ska det vara minst tre elever som tillhör samma religion för att det ska bli en undervisningsgrupp, och så måste det så klart finnas en lämplig lärare.

Vilka är det som undervisar i religion?

– I Finland ska du ha en lärarutbildning, i en del andra länder kan det vara präster. I Tyskland håller man på att bygga upp ett system med islamlärarutbildning. 

Jenny Berglund berättar att i en del katolska friskolor i Holland är 75 procent av eleverna muslimer.

– Katolska friskolornas förbund i Holland har ansökt om att få införa en gräns om max 50 procent muslimska elever per skola. Men de fick avslag för det ska vara lika chans för alla att ta sig in.

Varför är det så många muslimska elever i katolska skolor?

– En förklaring är att i Mellanöstern är katolska skolor av tradition högstatusskolor. I skolorna råder det ordning och reda och det ges en bra utbildning. 

– En annan förklaring kan vara att för den som är muslim, och tror att den allmänna skolan inte bryr sig så mycket om religion, upplevs det som ett bra alternativ att placera sina barn i en katolsk skola där det finns en respekt för den som är troende.

I Storbritannien finns det, enligt Jenny Berglund, en mängd religiösa friskolor med olika trosinriktningar.

– 20–25 procent av de brittiska barnen går i anglikanska skolor. Av de 115 muslimska friskolorna är det bara elva som är statligt finansierade. Övriga är helt privata, vilket innebär en större frihet för skolorna att själv bestämma över innehållet i undervisningen. De offentligt finansierade skolorna måste följa läroplanen.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm