Faller mellan stolarna

SYV-varning: moment 22 väntar många efter gymnasiet

Examinerade elever med halvdana betyg från studieförberedande gymnasieprogram riskerar missa både högskolan, Komvux och arbetsmarknaden.

När den kommunala vuxenutbildningen, med sina begränsade resurser, prioriterar sökande utan gymnasieexamen blir det svårt för den med färdig högskolebehörighet i bagaget att få läsa upp enskilda betyg eller komma in på yrkesvux. Elever som gått igenom gymnasiets studieförberedande program men inte har betyg nog att ta sig in på attraktiva högskoleutbildningar kan därför få svårt att komma ikapp.

Lotta Lindström är studie- och yrkesvägledare, och hon menar att det finns en övertro på att allting ska gå att lösa längre fram. Att betygen går att ”fixa till” när det väl gäller.

– Jag möter ofta personer som blir förvånade och förargade när de får ett nej från Komvux. Jag har en känsla av att unga idag tror att det alltid går att vända sig till vuxenutbildningen och få en andra och en tredje chans. Men systemet är inte riktigt så generöst, säger hon.

Risken är enligt henne att unga hamnar i arbetslöshet eller okvalificerade yrken trots att de egentligen har högre ambitioner. Och eftersom informationen om vad som krävs för att få en plats på Komvux inte alltid når fram i tid kan de känna sig lurade.

– Om du tvärtom går ett yrkesförberedande program och i efterhand kommer på att du vill läsa in högskolebehörighet, så går det bra. Det saknas en rimlig förklararing till att man nekas gå yrkesvux efter ett studieförberedande program, men tvärtom är ok.

Hon skulle vilja se att Komvux fick mer statligt stöd, för att slippa konkurrera med andra kommunala intressen som sophämtning och förskolor.

– Jag tror inte att folk förstår skillnaden. De tror att de har en statlig skolpeng som följer med dem livet ut vart de än tar vägen.

Eftersom Komvux är just kommunalt ser förutsättningarna givetvis olika ut på olika orter. Men situationen skapar ett dilemma för Lotta Lindström och hennes kollegor som nu jobbar med niorna som står inför sitt gymnasieval.

– Jag tror inte att det här påverkar våra samtal med dem så mycket som det kanske borde göra. Kännedomen är inte så stor. Jag önskar också att jag skulle ha mer tid att prata med lärarna om det här. De behöver bli bättre på att inte invagga elever och föräldrar i en falsk säkerhet.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm