Syv:s situation: ”Den är katastrofal”

De nya skolreformerna ökar arbetsbördan för landets studie- och yrkesvägledare.
”Jag vill inte ta ansvar för någons val i år” säger Malin Wingårdh, syv på två grundskolor i Stockholms stad.

Kommentera