mat_tavling_kock_hotell_och_restaurang

Kocktävlingar – och andra tävlingar inom yrkesutbildningar – kan underlätta yrkeslärares bedömningsarbete?

Yrkesutbildning

Tävling kan underlätta bedömning

Tävling kan göra det enklare för yrkeslärare att bedöma elevernas arbete – och vara positivt för eleverna, enligt forskare.

Kan yrkeslärare dra nytta av tävlingsdomarnas sätt att arbeta med bedömning? Det frågar sig Helena Tsagalidis, tidigare yrkeslärare, numera lektor och forskare på Linköping universitet, som arbetar med en studie om tävling i yrkesutbildningar. Resultatet är ännu inte fastställt, men undersökningen har visat tendenser. 

– Jag tror att yrkeslärare kan använda tävlingstänkande eller hitta stöd därifrån i bedömning, säger hon och förklarar varför:

– Den process som framträder i samband med tävlingar plockar fram den ultimata kunskapen eleven kan visa vid just det tillfället. Där synliggörs vad som är ett gott arbete, både för elever och lärare.

Genom att bedöma tävlingar tvingar sig läraren till att se vad som gör en skicklig individ på tävlingsnivå – vilket kan vara svårt att se under utbildningen, menar Helena Tsagalidis.

– På det här sättet kan läraren bli mer säker på sin bedömning i utbildningen, säger hon.

Men, menar Helena Tsagalidis, yrkeslärares bedömning är mer komplexa än så.

– Man kan aldrig tänka enbart resultat, likväl som man inte bara kan fokusera på process. Utan dessa måste kombineras under en lång tid.

Tävling kan dessutom ha positiv inverkan på eleverna, menar hon.

– Det lär eleverna vad som är ett gott exempel och inte. Och inte minst tvingas eleverna till att öva.

Just övning är något som enligt Helena Tsagalidis brister hos dagens elever.

– Studenter i gymnasieskolan förstår inte alltid värdet i att öva. De saknar ihärdighet och tror att de blir duktiga utan övning. Men för att bli skicklig inom sitt yrke krävs övning och repetition. De som tävlar gör det, vilket är anledningen till att de blir så duktiga.

Men det gäller att använda tävlingsbedömning på rätt sätt, menar hon.

– Det får inte hamna i en ambition att bara driva fram experter och att eleverna bara ska lära sig att tävla och bli bäst.

Samtidigt tror Helena Tsagalidis att det är bra för elever att vinna.

– När de vinner känner de sig duktiga och får starkare självkänsla. Det kan kanske sedan underlätta den egna utvecklingen, men också få gruppen, klassen och skolan att känna yrkesstolthet och därmed ta yrket på större allvar.

Och om man inte vinner?

– Ja, det är det som är olyckligt. När det gäller tävlingssituationer för skolungdomar kanske man ska nöja sig med att utse den som är bäst och sedan säga att resten är silvermedaljörer. Och det gäller att vara tydlig med att alla inte behöver tävla.

– Men samtidigt måste elever lära sig att klara av misslyckanden, eftersom man inte kan lyckas jämt, säger Helena Tsagalidis.

Det finns mycket forskning som visar att tävling inte är bra för skolelever. Socialantropologen Brian Palmer menar till exempel att tävling skapar otrygghet hos eleverna.

– Absolut, det håller jag med om. Men samtidigt kan jag tänka att osäkerhet beror på att eleverna inte är tillräckligt förberedda. Osäkerhet är dessutom något som ingår i livet. Om vi låter våra barn undvika det helt så anser jag att vi lurar dem.  Skolans uppgift är att se till att eleverna utvecklas på olika sätt. Ett sätt att stödja utveckling i skolan är att våga utsätta eleverna för varierande och osäkra situationer, eftersom de då får möjlighet att pröva sina kunskaper, upptäcka brister och därmed utvecklas.

– Men det gäller att tävling, även i bedömningssammanhang, används omsorgsfullt, så att eleverna inte tar skada, säger Helena Tsagalidis.

Kommentera