datorergymnasiet
Digitaliserad skola

”Tekniken inte målet”

Hur kan man med olika digitala verktyg stärka undervisningen? Det försöker ett projekt vid Högskolan Väst ta reda på.
– Vi vill ge lärarstudenter och lärare möjlighet att utveckla IKT-didaktiska kunskaper som är kopplade till ämnesinnehåll och lärandemål, säger pedagogiklektorn Thomas Winman.

I höstas drog Högskolan Väst i Trollhättan igång projektet Framtidens klassrum. I takt med att skolan blir alltmer digitaliserad möter läraren nya utmaningar och behöver därför utveckla nya didaktiska och pedagogiska kompetenser. Projektet handlar både om att utbilda lärarstudenterna, så att de redan under sin utbildning får kunskaper om ur man kan jobba med digitala verktyg, men innehåller också en rad forskningsprojekt om framtidens digitala skola.

– Den nya tekniken diskuteras ibland som ett mål i sig, inte ett redskap, i lärandesammanhang. Vi vill titta på hur man kan utveckla IKT-didaktiken, alltså hur man med olika digitala verktyg kan stärka undervisningen. Den tekniska utvecklingen göra att förutsättningarna i klassrummet är radikalt annorlunda idag jämfört med bara några år sedan säger Thomas Winman som är universitetslektor i pedagogik på Högskolan Väst.

Ibland är faktiskt papper och penna det absoluta bästa hjälpmedlet, kommenterar han. Och vid andra tillfällen är det absolut bästa hjälpmedlet ett nätbaserat grupparbete där elever i en klass i Trollhättan samarbetar med elever som befinner sig någon helt annanstans på jorden.

– Allt beror på vilka lärandemål det handlar om just då. Vi vill ge lärarstudenterna möjlighet att utveckla IKT-didaktiska kunskaper som är kopplade till ämnesinnehåll och lärandemål. Vi tror att ju mer kunskap som man har om detta som lärarkår och skola desto större möjlighet att vara med och forma utvecklingen av nya teknologier.

Projektet Framtidens Klassrum sker i samarbete med teknikföretaget Samsung. Företaget lånar ut olika digitala verktyg, som tablets och interaktiva displayer, till tre digitala labb som nu finns på Högskolan Väst. Tanken är att lärarstudenterna här ska få tillgång till de digitala verktyg som de kan komma att möta senare i yrkeslivet och redan underutbildningen få en erfarenhet av att arbete med dem.

– Initiativet kommer från oss. Samsung står för tekniken och den kunskap som finns bakom tekniken, säger Thomas Winman.

Ser du några problem med privata företag bjuds in att samarbeta med högskolan?

– Så fort vi använder oss av teknik i skolan använder vi oss av ett märke. Men vilket spelar egentligen ingen roll. Vi är jättenoga med att visa på att det här är en teknisk lösning av många som vi använder. Samsung styr överhuvudtaget inte över hur vi använder den teknik som de bidrar med och inte heller över vilken typ av forskning vi bedriver.  Men vi har ett gemensamt intresse av att utveckla kunskap om hur teknik kan vara ett verktyg i undervisningen.

Förutom utbildningen av lärarstudenter och ett antal olika forskningsprojekt ska projektet Framtidens Klassrum också titta på hur den fysiska utformningen av klassrummen kan utvecklas.

Kommentera