datorergymnasiet
Ny studie

Teknikstrul stjäl undervisningstid

Datorkrångel och teknikstrul leder till ökad stress för lärare och stjäl tid från elevernas undervisning. Det visar en ny studie vid Lunds Universitet.
​– Man förstår inte hur mycket tid det här tar för lärarna, säger Carola Aili, ansvarig för undersökningen.

I Landskrona och Svalöv har 291 lärare från förskoleklass upp till gymnasiet svarat på frågor om teknikanvänding i arbetet under tre dagar. Frågorna har rört allt ifrån telefoner till digitala skrivtavlor. 

Resultatet är att krångel med datorer och datakanoner drabbat eleverna i form försämrad eller minskad undervisning vid 543 undervisningstillfällen. Det trots att de undersökta kommunerna har relativt goda förutsättningar när det gäller tekniksupport enligt lärarna som deltog i studien. Lärarna anser också att tekniken är av god kvalitet i flertalet skolor.  

– Av de här 291 lärarna så finns det en del som inte haft några problem alls under de tre dagarna vi undersökt. Men av de lärare som har haft problem rapporterar de att de i snitt har upplevt stress vid två tillfällen, säger Caroila Aili, lektor i pedagogik vid Lunds Universitet och ansvarig för studien.

De ansvariga för studien menar att datakrånglet sannolikt får en ännu större negativ påverkan på elevernas undervisning i kommuner som har sämre teknikstöd till lärarna än de som ingår i undersökningen.

– Inom många arbetsområden, som inom industrin, så vet man om att teknikproblemen kan ta tid, och då planerar man för det. Inom skolans värld har man mer tänkt att tekniken ska rationalisera lärararbetet, men det som händer är tvärtom – det tar ännu mer tid. Och det är det som är problemet, säger Carola Aili.

Hon ger ett exempel från undersökningen där en av de intervjuade lärarna berättar att hon nyligen själv fått uppdatera programvaran i sina elevers datorer.

– Hon har precis lagt 20-30 minuter per elevdator i sin klass, och det blir ganska många timmar totalt. Den tiden måste man givetvis ta från någonting annat och det är bland annat därför som man känner att man inte hinner med det som man ska göra. Till exempel att förbereda sin undervisning, säger Carola Aili.

Studien av villkoren för lärarnas teknikanvändning är en av delstudierna i forskningsprojektet ”Villkor för lärararbetets organisering”.

Kommentera