153984_carola_psykologi-2-
Foto: Pressbild/Umeå universitet
Forskning

Testbaserad inlärning stärker minnet

I en ny avhandling visar Carola Wiklund-Hörnqvist att testbaserad inlärning är en gynnsam pedagogisk metod som bidrar till att eleverna kommer ihåg information över tid.

Carola Wiklund-Hörnqvist har i sin avhandling i psykologi undersökt testbaserat lärande. Två av hennes delstudier genomfördes i klassrumsmiljö, i olika åldersgrupper och med olika material. Att upprepade gånger testa sig på samma material gör att minnesspåren i hjärnan stärks vilket gör det mer sannolikt att vi kommer ihåg det i framtiden, visar avhandlingen.

I skolan används prov ofta för att testa och få en uppfattning om vad eleverna kan, här handlar det i stället om prov som ett pedagogiskt verktyg för att stärka lärandet. 

– Vi pratar om att använda prov inledningsvis för att stärka lärandeprocessen. Prov för bedömning och prov för inlärning är två helt olika saker och skillnaderna kan inte nog understrykas, säger Carola Wiklund-Hörnqvist i ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet har ett flertal studier inom kognitiv psykologi visat att det är en god inlärningsmetod att testa sig i början vid varje ny inlärning, något som inom vetenskapen kallas för test-effekten. Men trots att flera vetenskapliga beteendestudier på test-effekten har publicerats så råder det brist på studier från verkliga klassrumsmiljöer, vilket Carola Wiklund-Hörnqvist nu genomfört. 

Hon har också undersökt varför testbaserat lärande fungerar. I en av avhandlingens studier undersökte hon vad som händer i hjärnan vid upprepat testande med hjälp av funktionell hjärnavbildning (fMRI).

– Funktionell hjärnavbildning möjliggör identifikation av underliggande kognitiva processer och hur dessa relaterar till vårt minne. Med hjälp av fMRI så kan vi också bättre förstå och förklara varför testbaserad inlärning är gynnsamt för kvarhållandet av information över tid, säger Carola Wiklund-Hörnqvist i pressmeddelandet.

Carola Wiklund-Hörnqvist försvarar sin avhandling “Brain based teaching: Behavioral and neuro-cognitive evidence for the power of test-enhanced learning” den måndagen den15 december vid Umeå universitet.

Kommentera