Forskning

Tester leder till lärande

Tester prövar inte bara kunskaper. De gör också att man minns bättre och kan vara ett verktyg för inlärning, enligt Veit Kubiks avhandling. 

Läs mer

Hela avhandlingen hittar du här

Kan ett test generera lärande? Ja, säger Veit Kubik som disputerat på en avhandling i psykologi om testbaserad inlärning och hur det påverkar minnet.

– När jag läste på Stockholms universitet insåg jag att det fanns en testningseffekt, att testet självt genererar lärande. Vi lär oss inte bara genom instudering utan också när vi testar hur väl vi lärt oss något, säger Veit Kubik i en intervju med Skolporten.

I tre empiriska studier har Veit Kubik undersökt hur testning påverkar lärande. Han undersökte också hur motorisk inkodning, att utföra handlingar med sin egen kropp, påverkar minnet och glömskan i jämförelse med verbal inkodning, att bara läsa högt. Studenterna i testet skulle lära sig listor med handlingsfraser, till exempel ”vattna blommor”, och skulle sedan minnas dem med hjälp av en ledtråd.

– Antingen fick de plugga dem om och om igen, eller så hade de tillfällen med test. Syftet var att jämföra effekter av själva testningen och jämföra med andra inlärningseffekter, särskilt inkodningseffekter, berättar Veit Kubik för Skolporten.

Han säger till Skolporten att ett av de viktigaste resultaten är att både minnestestning och motoriskt utförande av en handling ökar minnets prestation och minskar glömskan över en veckas tid.

– Ett annat viktigt resultat är att testningen kan förbättra inkodning av information till ett senare tillfälle. Man kan identifiera kunskapsluckor och satsa på att lära sig ord man inte har kommit ihåg till nästa testtillfälle. Det leder till att man lär sig mer än om man inte har något test alls. Det kallas för en indirekt testeffekt, att testet påverkar senare inlärning. Testet skapar en kunskap om den egna inlärningen och kan leda till förbättrad inlärning.

Veit Kubik menar att testbaserad inlärning kan vara ett kraftfullt pedagogiskt hjälpmedel för när man ska lära sig något. Han säger också att testning är lika kraftfullt och gynnsamt för alla, oavsett förkunskaper, intelligens eller arbetsminne.

– Som lärare kan man i slutet av varje lektion applicera ett test, till exempel en internetbaserad quiz, där eleverna kan testa sig och se om de har förstått eller behöver lära sig mer. På det sättet ökar effektiviteten av lärandet. Man kan väva in test utan att eleverna behöver bedömas med betyg, säger Veit Kubik.

Kommentera