larare_lagstadium_elever
Debatt

Projektpedagogik för intern motivation

Debatt Traditionell pedagogik och skolans nuvarande modell bygger på extern motivation, projektpedagogik kan leda till intern motivation, men det kräver noggrann och nära handledning, skriver John Steinberg.

Vi lever i ett kollaborativt samhälle. Bör inte skolans undervisningsmetoder träna till samarbete?

Den traditionella metoden för undervisning är att samla gruppen, berätta om ett begrepp och en idé, ge en instruktion, ta emot eller ställa frågor, för att sedan sätta eleverna i arbete med övningsuppgifter. Läraren går runt och hjälper till. Allt följs upp med någon sorts prov. Till slut mynnar allting ut i ett betyg.

Denna slags förmedlingspedagogik kan fungera för kunskapsöverföring om man nu har en kunnig pedagog som kan berätta på ett fängslande sätt. Denna pedagog ska kunna konstruera intressanta övningsuppgifter, ställa frågor som lyfter elevernas tankar till större principer och konstruera prov som kräver analys och eftertanke och inte bara är ett test på elevernas korttidsminne. Man lämnar heller inte elever ensamma med sina texter och uppgifter. Det är nära ledarskap som behövs. 

Nyckeln till framgång med traditionell pedagogik är en kunnig, kreativ, engagerad pedagog som kan konsten att samla gruppen och göra sig själv och innehållet intressant och tilltalande.

Allt beror på hur det görs. Det är ju exakt samma sak med grupparbete och projektarbete. Det beror på hur man gör det. Felet är inte projekt- och grupparbete i sig, som av alldeles för många skolpolitiker och skoldebattörer utdöms som flum och bortkastat tidsfördriv. Problemet är hur lärarna lär sig att planera, strukturera, handleda och följa upp grupparbete och projektarbete.

Vi lever i ett kollaborativt samhälle. Allt, ja absolut allt, är en konsekvens av hur människor, organisationer och företag samarbetar för att uppnå ett önskat resultat. Vi behöver bara tänka på den långa kedja av samverkan som krävs inom livsmedelsindustrin för att vi ska få mat på bordet. 

Projekt- och grupparbete kräver struktur, tydlighet, handledning, uppföljning, rätt material, rätt formulering av uppgiften och klarhet om hur man utför sin roll i gruppen och hur det hela ska presenteras och utvärderas. Det kräver, helt enkelt, skickliga pedagoger för att lyckas. Traditionell pedagogik och skolans nuvarande modell bygger på extern motivation, andra bestämmer vad du ska lära dig, hur och när. Projektpedagogik kan leda till intern motivation, under rätt struktur, där eleven har större inverkan på innehåll och tillvägagångssätt. Det kräver noggrann och nära handledning. 

Det är lätt att misslyckas med projektarbete om uppgiften, roller, ramar och syfte är oklara – och det händer ofta. Men det beror inte på metoden i sig. Det beror på hur metoden tillämpas – precis som med traditionell ”förmedling” är hemligheten pedagogens kompetens. I bästa fall ökas motivationen och själva uppgiften ger mervärde både för eleven och för andra. 

Ett lyckat projektarbete ökar kompetensen att lösa problem i samverkan med andra – en förutsättning som behövs i en väl fungerande demokrati.

John Steinberg, fil. dr, författare och f.d. rektor

Kommentera