debatt_historia

”Skolverkets analys visar att den nuvarande timplanen inte fungerar”, skriver David Ludvigsson, ordförande för Historielärarnas förening.

Debatt

”Timmarna räcker inte till för historieundervisningen”

Debatt. ”Vi måste få rimliga förutsättningar för historieundervisning och kräver att historieämnet i både grundskola och gymnasium får fler timmar”, skriver David Ludvigsson, ordförande för Historielärarnas förening.

Historia är ett viktigt ämne i den svenska skolan. Det behövs för att barn och unga ska förstå var vi kommer ifrån, förstå den rika variationen bland mänskliga kulturer och vad det kan betyda att vara människa. Historia förklarar hur vårt moderna samhälle har växt fram. Historia ger oss nödvändig bildning men också perspektiv på vår egen tid. Kunskap om människor i det förflutna gör att vi bättre ser och förstår våra handlingsalternativ.

Ovanstående uppräkning är både skrattretande och djupt allvarlig: Vi har stora förväntningar på skolans historieämne.

Men under årens lopp har timmarna för historieämnet skurits ner kraftigt. Lärare i både grundskola och gymnasium säger idag samstämmigt att de inte hinner med allt det som förväntas. Skolverket har dragit samma slutsats.

Den 25 september 2019 presenterade Skolverket förslag på reviderade kursplaner för grundskolan. I konsekvensutredningen skriver verket att det nuvarande timantalet för historieämnet inte räcker för att behandla alla epoker, och man föreslog därför att de äldsta kulturerna skulle strykas från centralt innehåll.

Många lärare har tvingats hoppa över olika perioder.

Förslaget ledde till starka protester, och senare har Skolverket meddelat att ”antiken blir kvar” men besked har inte givits om vad som ska tas bort i dess ställe.

Problemet för historieämnet finns kvar: Timmarna räcker inte till.

Egentligen är bristen på timmar inte ett nytt problem. Historielärare har under många år pekat på svårigheten att hinna med ett omfattande uppdrag. Många har därför tvingats hoppa över olika perioder – kanske 1900-talet.

Men problemen har accentuerats. Det beror dels på att vi förväntar oss mer av ämnet idag än tidigare: Förr nöjde man sig med ett snävt perspektiv på det förflutna, men idag förväntas historieämnet behandla fattiga och rika, kvinnor och män, minoritetsgrupper, världen, Europa och Sverige.

Det finns också en starkare förväntan idag än förr på att den modernaste historien ska behandlas ordentligt. Men dessutom har timmarna blivit färre. I dagens skola kan timmar omfördelas så att enskilda elever får nöja sig med bara 116 timmar historia under hela grundskolan!

David Ludvigsson.
David Ludvigsson.

Skolverkets analys visar att den nuvarande timplanen inte fungerar. I andra länder har man valt att ge betydligt fler timmar till ämnet historia än vad man gör i Sverige. Det är en klok lösning också för oss. Vi måste få rimliga förutsättningar för historieundervisning i svensk skola! Vi kräver därför att historieämnet i både grundskola och gymnasium får fler timmar!

Historielärarnas förening och Svenska Historiska Föreningen står bakom namninsamlingen. Stöd vårt krav och skriv under här: https://www.skrivunder.com/fler_timmar_till_historieundervisningen

David Ludvigsson, ordförande för Historielärarnas förening och biträdande professor på Linköpings Universitet

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm