tony_slojd_cnc_0

Tony Svensson, förstelärare i trä och metallslöjd.

Slöjd

Tony undervisar med digital slöjd

Tony Svensson har redan kommit långt med den digitala undervisningen i slöjdämnet inför de nya kraven till hösten.
– Det har öppnats upp nya möjligheter att bedriva slöjdlektioner som håller betydligt högre kvalitet, säger han.

Så förändrade CNC-fräsen Tonys lektioner

Enligt Tony Svensson har CNC-fräsen öppna upp helt nya vägar inom slöjden. Bland annat kommer verktyget att: 

  • Ge ett annat sätt att formge
  • Få eleverna att förstå programmering
  • Få eleverna att tänka i tre dimensioner
  • Göra så att eleverna ser hur en digital ritning förvandlas till en färdig produkt.
  • Skapa ett samarbete och sambedömning mellan olika ämnen kommer att ge helt andra möjligheter för samarbete.
  • Få ett traditions tungt ämne som slöjd att lyftas in i ett digitalt samhälle

Från och med hösten 2018 skärps kraven och då blir det tydliga krav på att digital teknik ska integreras i undervisningen. Många lärare har redan börjat digitalisera delar av sin undervisning. En av dessa är slöjdläraren Tony Svensson som har kommit långt i den digitala utvecklingen.

På Norrevångsskolan 7–9 och Bredablicksskolan i Eslöv arbetar Tony Svensson numera med en så kallad CNC-fräsmaskin i slöjdsalen sedan årsskiftet. 

– I och med digitaliseringens intåg i skolan nu till hösten så har jag haft en bra motivering för varför skolan borde satsa på en CNC-fräsmaskin, säger Tony Svensson, förstelärare i trä och metallslöjd.

CNC-fräsmaskinen är en miniatyr av en riktig maskin som finns ute i industrin. Jämfört med en 3D-skrivare är CNC-fräsmaskinen betydligt effektivare och bättre för skolan, menar han.  

– Det har öppnats upp nya möjligheter att bedriva slöjdlektioner som håller betydligt högre kvalitet. Det är viktigt att slöjden följer med i digitaliseringsutvecklingen. Slöjden är ett traditionstungt ämne redan som det är, med gamla vanor och tekniker som ligger i, säger han.

Dessutom leder det till ett nytt och bättre arbetssätt med kollegorna på skolan. Både på Norrevångsskolan och Bredablicksskolan kommer Tony Svensson att arbeta tätt med lärare i de andra ämnen. 

– Vi har redan bestämt att vi kommer arbeta mer tillsammans och sambedöma med exempelvis matten och tekniken. Gör vi detta tillsammans få får vi mer tid och det blir mindre stress om vi hjälps åt med det nya som införts i läroplanen.

Förutom att eleverna blir mer digitala tror Tony Svensson att de kommer bli inspirerade till ett eventuellt framtida yrkesliv av maskinen. 

– Här kan eleven på så vis se att digitaliseringen påverkar samhället. Jag och ett 15-tal elever i årskurs 7–9 har under den här terminen provat olika möjligheter med maskinen. Det fungerar jättebra. 

Ett populärt sätt att använda CNC-fräsen är att eleven ritar handtag till svepaskar och sedan fräser maskinen ut dessa. 

– Att göra svepaskar är en mycket gammal teknik som på detta sätt möter en ny modern digital teknik. I slöjden arbetar vi efter att eleven ska få jämföra olika kulturer och traditioner och här blir det mycket tydligt för eleven, dessutom genom digitalisering som numera finns med i läroplanen, säger Tony Svensson.

Om vi tittar på slöjdämnet i hela landet. Upplever du att slöjdlärarna är redo för digitaliseringens intåg i läroplanen? 

– Jag tror rätt så många är redo för digitaliseringen till hösten, men jag tror också att man kan förfina och förbättra digitaliseringen i slöjden mer än vad man gör nu. Att ta in sådana här verktyg kan vara ett sätt att möta de nya kraven. Det kommer att göra stor skillnad. Det finns mycket maskiner att tillgå. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm