finland_sverige_lararstudenter
Finland

Tre av fyra finska lärarstudenter kan tänka sig jobba i Sverige

Drygt tre av fyra lärarstuderande i Finland kan tänka sig att jobba i Sverige i framtiden.
Det visar en enkät som Finlands svenska lärarstuderandes förening (FSLF) har gjort.
– Det diskuteras en hel del. Lönen lockar, säger Jutta Maunula, ordförande i FSLF.

I det senaste numret av tidningen ”Läraren” presenterades en enkät där över 70 procent av de svenskspråkiga lärarstuderandena uppgav att de kan tänka sig att jobba i Sverige i framtiden.

– Jag var inte överraskad att så många kan tänka sig att jobba i Sverige, säger Jutta Maunula, ordförande i Finlands svenska lärarstuderandes förening (FSLF), till Skolvärlden.

– Men det jag var överraskad över var att fastän tre av fyra kan tänka sig att arbeta i Sverige, så var det endast 2,9 procent som var säkra på att söka i Sverige; och 14,5% som flyttar med stor sannolikhet. Så tre av fyra kan tänka sig arbeta i Sverige, men de facto är det få som sannolikt far.

Faktumet att inte lika många finner det sannolikt att flytta till Sverige tror hon bland annat beror på att många har familj, en partner och vänner som binder en till sin hemmiljö.

– Inom lärarutbildningen bekantar vi oss med den finska läroplanen och den finska skolans verksamhetsmiljö, vilket leder till att den finska skolan känns aningen tryggare, i och med att man redan är bekant med den från den egna skolgången och lärarutbildningen.

Jutta Maunula upplever att det har blivit en fråga i hela Finland att prata om lärarsituationen mellan länderna.

– Det pratas inte så mycket inom lärarutbildningen. Men i och med att det är aktuellt i Finland diskuteras det mer nu än tidigare, bland annat i olika medier. Men det är inte bara finlandssvenska lärare som flyttar, utan det är även andra yrkeskategorier som flyttar, till exempel sjukskötare, säger hon.

Enkäten visar att många är oroliga över att jobben i Finland inte räcker till. En bidragande orsak är den nyetablerade klasslärarutbildningen i Helsingfors.

– Flera är oroliga för var man får jobb. I Österbotten finns väldigt lite lediga lärartjänster, i Helsingfors oroar den nya klasslärarutbildningen och flera ämneslärarstuderande hittar inte tjänster inom det specifika ämnet. Men annars diskuteras det inte så mycket. Nu har även dörrarna öppnats till Sverige, så det diskuteras nu mer, säger Jutta Maunula.

Enligt henne lockar Sverige eftersom det innebär nya möjligheter och erfarenheter. Dessutom är lönen attraktivare.

– Lönen lockar en hel del. Lärarlönen är bättre och de som vill testa på något nytt och vill ha nya erfarenheter har inget emot en högre lön.

– De svenska skolorna marknadsför sig som skolor där man inte arbetar ensam, utan man arbetar i team. Det är mycket lediga tjänster. Dessutom är det ett positivare språkklimat mot minoriteter.

Dessutom är språkklimatet och attityder mot minoriteter och finlandssvenskar negativ i Finland för tillfället, menar Jutta Maunula.

– Det förutsätts att alla kan finska, och flera tvåspråkiga institutioner stängs. Detta leder till att finskan blir mera dominant. I Finland finns det flera invånare som inte känner sig bekväma med att prata finska.

När jobben i de svenskspråkiga kommunerna tar slut, eller vid de städer där svenskan är stark, lockar det inte de lärarstuderande med svag finska att flytta till dominanta finskspråkiga städer.

Är Sverige aktuellt för dig?

– För tillfälle lockar Sverige inte mig. Jag känner mig bekväm i den finlandssvenska skolan och jag är en finländare djupt in i själen. I Finland respekteras lärare av elever, föräldrar och samhället, medan läraren inte har en sådan stor makt i Sverige, vad som ryktas i Finland, säger Jutta Maunula och tillägger:

– Jag ser inte språkklimatet mot minoriteter som ett hot i och med att jag pratar finska flytande. Jag har mina vänner och familj här, som jag ogärna lämnar.

Vad skulle få dig att överväga en flytt till Sverige?

– Hm, mer respekt mot lärare? Ifall jag inte får jobb i Finland måst jag fundera om, och eventuellt ta mig över Östersjön.

Totalt medverkade 171 svenskspråkiga lärarstuderande vid Åbo Akademi i enkäten. 

Kommentera