debatt_centerpartiet

Debattörerna Fredrik Christensson (C), utbildningspolitisk talesperson och Niels Paarup-Petersen (C), ledamot i utbildningsutskottet.

| Foto: Shutterstock
Debatt

”Tre steg för att mildra pandemins effekter på skolan”

Debatt ”För att mildra pandemins effekter på utbildningsområde behövs fler insatser både på kort och lång sikt”, skriver Fredrik Christensson och Niels Paarup-Petersen (C).

Söndagen 24 januari firas den internationella utbildningsdagen. Temat för i år handlar om att återskapa och vitalisera utbildning för covid-19-generationen. Skolan har en unik roll att utjämna livschanser, skapa framtidstro och ge alla barn chans att lyckas. Skolan är inte bara en skyddsfaktor utan har en betydande roll för samhällsutvecklingen i stort.

Att vi i Sverige hållit grundskolorna öppna under pandemin är något vi ska vara stolta över och det har mildrat de negativa effekterna för barn och unga. Elever har trots det inte fått den undervisning de normalt får. Ordinarie lärare har varit borta i större utsträckning eller fått undervisa eleverna på distans. Det fungerar för en del, men inte för alla. Att fånga upp barn och unga som har haft det särskilt svårt under pandemin är viktigt både nu och framåt. Det handlar så väl om negativ kunskapsutveckling som den psykiska hälsan. Men självklart är det också viktigt att lyssna på lärarna så de har möjlighet att bedriva undervisning på ett smittskyddsäkert sätt.

Centerpartiet har tillsammans med regeringen presenterat flera viktiga satsningar för att lindra konsekvenserna. En skolmiljard till kommunerna för att motverka de negativa konsekvenserna, rejäla satsningar på lovskola och satsningar på att motverka den psykiska hälsan i spåren av pandemin. Det är bra och viktiga satsningar, men mer behövs för att elever och lärare ska klara den nuvarande situationen och även efter pandemin återhämta kunskapstappet. Vi förväntar oss även att regeringen följer upp hur distansstudier och skolstängningar har påverkat eleverna för att bygga vidare på den kunskapen. Vi ser redan idag tre viktiga områden som behöver reformer.

Stärk elevhälsan

Redan innan pandemin ökade den psykiska ohälsan bland barn och unga. Det är en oroväckande utveckling som vi nogsamt måste bevaka. Det finns starka samband mellan en god psykisk hälsa och möjligheten att ta till sig kunskap och nå utbildningsmål. Centerpartiet vill därför stärka elevhälsan med fler skolsköterskor, kuratorer och psykologer. Det handlar om att arbeta förebyggande och att upptäcka psykisk ohälsa bland elever i tid, som är än mer angeläget nu i pandemins spår.

Minska administrationen

Vi vet att rektorer, lärare och annan skolpersonal, oavsett årskurs gjort stora insatser för att anpassa verksamheten och minska de negativa konsekvenserna av pandemin. Redan före pandemin var den administrativa bördan på lärare ohållbar. I detta läge med extra tung arbetsbelastning bör så väl regeringen som huvudmännen ta initiativ för att minska lärares administrativa börda och ge tid att fokusera på undervisningen. Det kan exempelvis handla om att lätta på kravet om utvecklingssamtal varje termin. Det kan inte vänta till senare, utan regeringen bör ta initiativ för det direkt. På längre sikt bör även arbetet med att minska administrationen och säkerställa att lärare får de stöd som behövs för att kunna fokusera på undervisningen.

Gör skolan framtidsredo

Under pandemin har det blivit än mer tydligt att den digitala utvecklingen i skolan behöver växla upp. Enligt Skolinspektionen har tillgången till digitala verktyg varit ett hinder för distansundervisning. Utöver undervisningen, finns även stora vinster också att göra genom att digitalisera administrativa system. Europakommissionen pekar tydligt i ”Digital Education Action Plan 2021–2027” att skolan måste bli framtidsredo. Att de nationella proven ännu inte digitaliserats visar att regeringen inte lever i sin samtid. Sverige kan bättre än så.

Om det är något som pandemin har visat är det att svensk skola kan ställa om. Elever och lärare har kämpat hårt och gjort många uppoffringar under pandemin. Nu är det dags att även regeringen börjar arbeta för att underlätta elevernas och lärarnas vardag, både nu och i framtiden. 

Fredrik Christensson (C), utbildningspolitisk talesperson

Niels Paarup-Petersen (C), ledamot utbildningsutskottet

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm