timss
Timss

Trendbrott: Svenska elever presterar bättre

Resultattrenden har vänt för Sveriges elever.
Den senaste Timss-undersökningen visar att såväl fjärde- som åttondeklassare når en högre snittpoäng i både matematik och naturvetenskap.
Även svenska gymnasieelever som läser avancerad matematik förbättrar sina resultat.

Om Timss och Timss Advanced

Timss är en förkortning för Trends in International Mathematics and Science Study. Timss undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8. Ansvarig är organisationen The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). I Sverige: Skolverket i samarbete med forskare.

Timss genomförs vart fjärde år. I Timss 2015 deltog 580 000 elever från 64 länder eller regioner. I Sverige deltog 4 100 svenska elever i årskurs 4 och 4 100 elever årskurs 8. IEA genomför också undersökningar bland gymnasieelever: Timss Advanced. Timss Advanced mäter gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och fysik.

I Timss Advanced 2015 deltog cirka 60 000 gymnasieelever från nio länder. I Sverige deltog 3 900 elever i matematikprovet och 3 700 elever i fysikprovet. Eleverna gick vid provtillfället sista året på natur- eller teknikprogrammet.

Källor: IEA och Skolverket

Under tisdagen presenterades resultaten i den internationella kunskapsmätningen Timss och mätningen visade positiva siffror för Sveriges elever. Efter försämringar i tidigare undersökningar förbättras nu de flesta resultaten. Fjärdeklassarna förbättrar sig i matematik och når samma nivå i naturvetenskap som i förra undersökningen. Åttondeklassarna blir bättre i både matematik och naturvetenskap.

–  Vi ser ett tydligt trendbrott efter flera år med fallande resultat. Det är mycket glädjande. Eleverna har lärt sig mer och det jobbet har de gjort tillsammans med sina lärare, säger Mikael Halápi, vikarierande generaldirektör på Skolverket, i ett pressmeddelande.

Den internationella studien Timss 2015 undersöker fjärde- och åttondeklassares kunskaper i matematik och naturvetenskap. Jämfört med den förra undersökningen Timss 2011 går de svenska kurvorna alltså upp.

Både hög- och lågpresterande elever når bättre resultat i Timss 2015. Fler elever presterar på högre kunskapsnivåer och färre elever presterar på de lägre kunskapsnivåerna jämfört med Timss 2011.

– Vad förbättringarna beror på behöver undersökas närmare av oss och forskarsamhället. Samtidigt vet vi vad som bidrar till en bra skola. Nu gäller det att fortsätta utveckla undervisningen, få fler att vilja bli lärare och ge skolan rätt förutsättningar. De förbättrade resultaten är glädjande, men vi har fortfarande en bit kvar till toppresultaten från mitten av 1990-talet, säger Mikael Halápi.

Totalt deltog 57 länder i Timss 2015. De svenska resultaten jämförs med övriga EU- och OECD-länder som deltar i studien. I matematik presterar svenska elever, såväl fjärdeklassare som åttondeklassare, något under genomsnittet i EU och OECD. I naturvetenskap presterar fjärdeklassarna över genomsnittet och åttondeklassarna på genomsnittet.

– Äras den som äras bör. Det är hårt arbete av de svenska lärarna som ligger bakom de här resultaten, säger Mikael Halápi.

Timss-undersökningen visar att det finns ett starkt samband mellan elevers resultat och de resurser de har med sig hemifrån. Det handlar exempelvis om föräldrarnas utbildning, antal böcker i hemmet och om man har eget rum. För svenska åttondeklassare har skillnaderna mellan elever med olika mycket hemresurser ökat.

Senare under dagen presenterades det även att svenska gymnasieelever som läser avancerad matematik förbättrar sina resultat i den internationella kunskapsmätningen TIMSS Advanced 2015. Samtidigt försämras resultaten i fysik jämfört med förra mätningen 2008.

– Det är mycket positivt att det går bättre för elever som läser den mest avancerade matematiken. Samtidigt presterar de fortfarande sämre än elever från de flesta andra länder i studien. Att svenska elever har försämrats i fysik är oroväckande, även om de hävdar sig bra i jämförelse med elever från andra länder, säger Mikael Halápi, vikarierande generaldirektör på Skolverket.

timss_ak_4_0

Sveriges resultatutveckling i matematik 2007–2015, årskurs 4. Källa Skolverket

timss_ak_8_0

Sveriges resultatutveckling i matematik 2007–2015, årskurs 8. Källa Skolverket

Kommentera