Undervisning av begåvade elever

Här hittar ni tips på lärarutbildningar och svenska utbildningar för begåvade elever. 

Lärarutbildning i undervisning av särbegåvade

Majoriteten av lärarutbildningarna saknar kurser i undervisning av särbegåvade elever och elever med särskilda behov.

Jönköpings högskolas lärarutbildning innefattar föreläsningar om särbegåvade elever.

Stockholms universitet erbjuder en magisterkurser om särbegåvning inom specialpedagogik.

Linnéuniversitetet erbjuder enstaka föreläsningar om ämnet.

Källa: Roland S Persson.

 

Svenska utbildningar för begåvade elever

Skolverket har fått i uppdrag att på försök bevilja spetsutbildningar i grundskolans högre årskurser och att sedan utvärdera utbildningarna varje år. Hittills finns i landet 11 spetsutbildningar inriktade mot matematik och naturorienterande ämnen, 6 inriktade mot humanistiska ämnen och en mot samhällsvetenskap. Syftet är att ge fördjupning och breddning inom huvudämnet och att eleverna ska ha möjlighet att få betyg i ämnets gymnasiekurser.

Sedan tidigare finns ett antal spetsutbildningar på gymnasienivå inom matematik, naturvetenskap, samhällskunskap och humaniora. Genom samarbete med högskolor och universitet kan eleverna läsa vissa delar av utbildningen på högskolenivå.

Källa: Skolverket och Nacka kommuns rapport ”Maximal utveckling för alla”.

Kommentera