miia
Lön

Förslag: Lärarlönefond ska höja allas löner

100 miljoner kronor i en lärarlönefond. Det är förslaget som kan höja samtliga lärares löner i Norrköping.
– Om det är möjligt att göra en sådan här fond så är det ett jättebra förslag, säger Miia Austa, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Norrköping. 

Moderaterna i Norrköping vill använda förra årets överskott från verksamheterna till att investera i lärarna i kommunen. Ett förslag är att avsätta 100 miljoner kronor till en lärarlönefond som under fyra år ska bära upp bättre löner för lärare i Norrköping.

Detta skulle höja löneläget för kommunens lärare och fonden skulle mötas upp av en årlig ramhöjning med tio miljoner fram till 2020.

– Vi har försökt att hitta en ny slags lösning för att använda pengarna. Lönerna i Norrköpings kommun bland lärare är bland de lägsta i Sverige. De som har lägst lön ligger längst ner på listan. Vi ser att det finns ett behov av att höja lönerna, säger oppositionsrådet Sophia Jarl (M) till Skolvärlden.

Som det ser ut i dag behövs verkligen satsningen. En lärare i grannkommunen Linköping tjänar nämligen generellt 2 000–2 500 kronor mer än vad en lärare i Norrköping gör. Det har lett till att många lämnat Norrköping för att i stället arbeta i Linköping.

Med lärarlönefonden skulle Norrköpings cirka 2 000 lärare i grundskola och på gymnasiet kunna få ett lönelyft redan i år.

– Det är allvar. Vi måste göra något. Det här förslaget skulle höja lärarlönerna med 2 000–2 500 för varje lärare i Norrköpings kommun, säger Sophia Jarl.

Men det kan eventuellt bli trassligheter med att genomföra förslaget.

– Om kommunallagen eller revisionslagen tillåter det här måste vi kolla upp noggrannare, men jag tror att vi kan hitta vägar för att lösa det. Jag tror att det finns en möjlighet, för vi har en social investeringsfond i Norrköping där vi har kringgått lagen – och jag tror att vi kan göra det här med. Det vore unikt i Sverige. Om det är möjligt skulle det kunna öppna stora möjligheter för alla Sveriges kommuner.

Miia Austa, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Norrköping, om förslaget med en lärarlönefond:

– Om det är möjligt att göra en sådan här fond så är det ett jättebra förslag. Själva idén är väldigt god. Är detta tekniskt möjligt så vore det ett sätt att visa att man menar allvar. Vi hejar gladeligen på.

– Lärarlönerna har varit eftersatt i väldigt många år. Men det är också viktigt att de samarbetar med oss fackliga. Vi har en hel del kunskap om våra medlemmar som inte arbetsgivare och politiker har.

Kommunstyrelsen i Norrköping delar oppositionsrådets uppfattning om att det behövs högre lärarlöner.

– Men att använda överskottspengar är tyvärr att använda pengar som man inte vet om vi har långsiktigt, menar Olle Johansson (S), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden i Norrköping.

– Jag tycker inte att man ska göra på det här sättet. Jag tycker det är ett dåligt sätt att inteckna framtida pengar. De här pengarna räcker egentligen bara första året fullt ut. Sedan måste man finansiera det via driften, det är där problemet kommer, säger han till Skolvärlden.

Vad vill ni göra i stället?

– Det finns en ambition att höja lärarlönerna. Vi har avsatt tio miljoner extra i år. Men man ska också vara jättemedveten om att vi har förskolelärare, fritidspedagoger, undersköterskor, socialsekreterare som också är viktiga för att Norrköping ska fungera. De behöver också löneförhöjning. 

Kommentera