sameskolan5

Språket är en central del i sameskolan, men det är svårt att hitta lärare som kan undervisa på samiska.

| Foto: Ylva Sarri
Sameskolan

Uppdraget: Få fram fler lärare i samiska

Det råder stor brist på lärare i flera av minoritetsspråken. Nu försöker Skolverket få fram fler modersmålslärare.

Nationella minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoritetsspråk: samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna kan läsa sitt språk inom ämnet modersmål. 

För sameskolorna är en av de största utmaningarna att hitta lärare som kan och vill undervisa på samiska. 

Problematiken är densamma för andra nationella minoritetsspråk, som meänkieli och romani chib. När Skolinspektionen för fyra år sedan granskade de nationella minoriteternas möjlighet till språkundervisning konstaterades dessutom att frågan var ”lågt prioriterad” i kommunerna. 

Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att förstärka tillgången på lärare i samiska, meänkieli och romani chib. Sedan höstterminen 2014 pågår det utbildningar på Stockholms universitet, Södertörns högskola och Umeå universitet. 

Det är kommunerna som anmäler deltagarna och där varierar intresset kraftigt. Det förklaras delvis av behov och efterfrågan. Hur många elever som efterfrågar modersmålsundervisning i en kommun kan variera från år till år.

– Det beror också väldigt mycket på hur bra koll på läget kommunerna har, om de vet hur många elever som skulle vilja läsa modersmål om de fick chansen. Skolorna har ett ansvar att ta reda på hur behovet och situationen är, säger Lena Ålander, undervisningsråd på Skolverket.

Modersmålslärarna är undantagna från kravet på legitimation och behöver inte vara behöriga. 

– Flera av deltagarna arbetar redan inom skolan exempelvis som modersmålslärare, elevassistenter eller studiehandledare, säger Lena Ålander. 

Utbildningstakten varierar och anpassas efter studenternas arbetssituation och bakgrund. Utbildningen är på deltid och omfattar vanligen 7,5 till 15 högskole-poäng per termin. 

– En del har väldigt mycket med sig och kan läsa i snabbare takt, säger Lena Ålander. 

För tillfället är det 55 personer som deltar i utbildningen. Den största gruppen läser romani chib, en utbildning som startade höstterminen 2015. 

Svårast har det varit att hitta personer som vill bli lärare i meänkieli, tornedalsfinska.  

– Kommunerna säger att få vill gå utbildningen och många elever och familjer väljer kanske att läsa finska i stället. Vi har fått jobba aktivt med rekrytering och har nu ett tiotal personer som läst till modersmålslärare i meänkieli. 

Sedan förra året är det möjligt att läsa minoritetsspråken som andraspråk och från och med augusti finns möjligheten till fjärrundervisning. 

– Jag tror att det kommer att göra att intresset ökar, säger Lena Ålander. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm