elinahalvarsson_0
Foto: Daniel Hirsch
Fackligt  

Uppmanar regeringen att dimensionera lärarutbildningen

Den nya regeringen måste ta sitt ansvar för att dimensionera lärarutbildningen. Den uppmaningen kommer från Lärarnas Riksförbund och LR:s Studerandeförening.  
– Det är viktigt för både samhälle och individ, säger Elina Halvarsson, ordförande i LR Stud till Skolvärlden.

Tidigare i veckan rapporterade Borås Tidning att det räckte med 0,05 poäng på högskoleprovet för att komma in på lärarutbildningen i Borås. Utbildningschefen i Borås, Irene Arvidsson, menade att färre platser skulle leda till ökad konkurrens och därmed högre antagningskrav. Men sa samtidigt att de inte har möjlighet att styra över det eftersom de har i uppdrag att ”massutbilda lärare”. 

Detta har fått Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson och Studerandeföreningens ordförande Elina Halvarsson att reagera. Idag skriver de i en gemensam debattartikel i Göteborgs-Posten att den nya regeringen måste sätta dimensioneringen av lärarutbildningen i fokus och aktivt styra undan en katastrof i utbildningssystemet.

Det finns ett överskott på lärare inom ämnen som samhällsvetenskap och humaniora. Samtidigt blir behovet av lärare i naturvetenskapliga ämnen, teknik och vissa moderna språk allt mer akut.

– Att dimensionera utbildningen är viktigt för samhället, det är ett stort problem att det är en så stor brist på behöriga lärare i vissa ämnen. Och på individnivå är det ett problem för dem som pluggar på utbildningar som tagit in många fler än arbetsmarknaden behöver. Det leder till arbetslöshet eller att läraren går från vikariat till vikariat och aldrig får en trygg anställning, säger Elina Halvarsson till Skolvärlden.

Vad borde regeringen göra?
– Riksrevisionen har nyligen gjort en granskning där de kom fram till att den förra regeringen hade kunnat styra mer aktivt över lärosätena. Tidigare har man inte veta lägga sig i med hänsyn till friheten för lärosätena men man måste ju kunna förse arbetsmarknaden med den arbetskraft som behövs. 

Den nya regeringen måste vara redo att hjälpa lärosätena att prioritera bristämnena på lärarutbildningen, står det i debattartikeln. Lärarnas Riksförbund vill också se en koncentration av inriktningar av lärarutbildningen på ett färre antal orter.

Hur lockar man fler studenter till de utbildningar som idag har få sökande?
– Lärarnas Riksförbund gjorde en rapport för några år sedan om de toppstudenter som läser till ingenjör och lärare. Många hade övervägt att bli lärare men det finns andra yrken som erbjuder bättre lön och bättre arbetsvillkor, och då väljer man det framför läraryrket. Huvudmännen måste ta sitt ansvar här för att förbättra löner och arbetsvillkor för att göra yrket tillräckligt attraktivt.

Kommentera