Arbetsbelastning 

Uppsala-lärare går ner i tid för att orka

Var femte lärare i Uppsala går ner i tjänstgöring för att orka med arbetet. Det visar färska siffror från LR Uppsala. 

Arbetsbelastningen är för hög, det systematiska arbetsmiljöarbetet brister och lärarna är missnöjda med rektorernas förmåga att organisera verksamheten. Det är några av resultaten från den enkätundersökning om lärarnas arbetsmiljö som Lärarnas Riksförbund i Uppsala genomfört.

– Det är oroande att antalet personer som går ner i tjänst på grund av arbetsbelastning ökar. Vi har ganska låga sjuktal, men då beror det alltså bland annat på att lärarna själva väljer att gå ner i tjänstgöring innan de blir sjuka, säger Hans Eric Lindahl, kommunombud och distriktsordförande.

Resultaten är i mångt och mycket samma som förra årets, fast att förvaltningen jobbat med facket sedan dess för att komma tillrätta med brister.

– Trots ett bra arbete på förvaltningen får det ingen effekt ute i verksamheten. Jag får déjà vu när jag år efter år ser samma sak, säger Hans Eric Lindahl.

Som vanligt handlar mycket om resursbrist: det behövs mer folk ute på skolorna, så att lärarna kan fokusera på sitt huvuduppdrag.

– Det behövs en förändrad syn på vad lärare kan förväntas göra. Ska man vara vaktmästare, kurator, städare och skolsköterska? Eller ska man få vara lärare?

Nu riktar även arbetsmiljöverket kritik mot Uppsala kommun, bland annat för att det saknas rutiner för att säkerställa att rektorernas uppdrag faktiskt är genomförbart med de givna resurserna. Med stödet därifrån känner Hans Eric Lindahl visst hopp att det faktiskt ska gå att komma någon vart med problemet.

– Vi ska jobba vidare med tjänstemän och politiker, och nu när arbetsmiljöverket dessutom identidierat de här problemen måste vi utgå från att det kommer ha effekt, säger han.

Läs hela rapporten ”Budget i balans prioriteras före medarbetare i balans” här.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm