martinochmartin
Foto: Ylva Sundberg/Kent Hult - Scanpix

”Utan läsning stannar skolan”

Läsning är nyckeln till kunskap, abstrakt tänkande och ett samhälle i utveckling.På Bokmässan ska barnboksförfattaren Martin Widmark och hjärnforskaren Martin Ingvar tala om varför det är en katastrof att svenska barns läskunnighet faller – och hur man kan vända utvecklingen.

Barn behöver läsa minst ett par kilometers text innan det börjar flyta ordentligt. Först då har de tränat så mycket att läsandet blir automatiskt, arbetsminnet får vila och barnet kan koncentrera sig helt på innehållet istället för på läsandet. Den ljudande, tragglande vägen dit kan vara lite motig, men väl där öppnar sig en ny värld.
– En bra läsförmåga är det viktigaste verktyget man har för sin utbildning. Utan läsning stannar skolan. Läsning möjliggör inte bara kunskapsinhämtning och utvecklar förmågan att tänka abstrakt, den påverkar också självbilden. Jag har ju inte makt över min dag om jag inte kan läsa ordentligt, säger Martin Ingvar, professor och hjärn- forskare vid Karolinska Institutet.

Dessvärre har svenska barns läsförmåga sjunkit ordentligt i internationella jämförelser. I senaste Pisa-studien från 2009 är det bara Irland som har större nedgång i läsförmåga. Dessutom har skillnaden mellan de som läser bäst och sämst växt.
– Skolan anser att de inte hinner med utan skjuter över ansvaret på hemmen och de hem som inte har en läsartradition skjuter över det på skolan. Däremellan hamnar skönlitteraturen. Och så finns det sidoförklaringar som att barn ersätter böcker med dataspel och film, säger Martin Widmark.

Innan han blev författare på heltid, bland annat till Lasse- Maja-serien, arbetade han som lärare. Nu vill han kämpa för mer läsning i skolorna.
– Jag vill ingjuta mod i lärarkåren att våga satsa 30 minuter per dag på att läsa och tillsammans med Martin Ingvar kan jag stötta det med forskning. Läsning ger lugn och höjer koncentrationsnivån i klassrummet, och barnen får lättare att ta till sig andra ämnen, säger Martin Widmark och fortsätter:
– Jag tänker på barn i låg- och mellanstadiet. I högstadiet skulle målet vara dödsdömt på grund av organisationen.

Han vill i samarbete med förlag och lärarkollegor samla ihop massor av tips som inspirerar klasslärare att införa en halvtimmes läsning varje dag.
– Det finns oceaner av erfarenhet i våra klassrum, men problemet är att idéerna måste spridas.
Även Martin Ingvar anser att skolan måste ta större ansvar för barns läsning.
– Våga mäta barnens läsförmåga kontinuerligt för att på ett enkelt
sätt skaffa dig en uppfattning om
du har lyckats som lärare. Redan i ettan måste man fånga upp barn som behöver det. Det handlar inte om stigmatisering utan om att ge barnen tillräcklig exponering för läsning. Mycket av det som anses vara dyslexi beror på bristande läspedagogik och uppföljning.

Och vad borde politikerna göra?
– Lokalpolitiker måste ta till sig
att det är en bra affär att mäta barns läsförmåga och se till att man gör rätt från början. Det är bra för individen, bra för skolan, bra för samhället och bra för arbetsmarknaden. Ett land som missköter barnens läsning kom- mer det inte att gå bra för.

Kommentera