Skolan 2015

S: ”Vi har drivit på skolsatsningarna i alliansens budget”

På fredag röstar riksdagen om utbildningsutskottets budgetförslag. Budgeten är Alliansens trots att regeringen är rödgrön. Skolvärlden ringde upp utskottets ordförande Lena Hallengren (S) för att höra hur utskottets förslag skiljer sig från regeringens budget. 

Regeringen må vara rödgrön men det är Alliansens budget som gäller sedan den röstades igenom i riksdagen för ett par veckor sedan. I går fick det konsekvenser i utbildningsutskottet när Alliansens och Sverigedemokraternas ledamöter röstade igenom sitt förslag om budget och prioriteringar för 2015. 

På fredag debatterar riksdagen och tar beslut om utbildningsutskottets förslag. 

Ordförande i utbildningsutskottet är socialdemokraten Lena Hallengren. Hon menar att den rödgröna budgeten har påverkat utgången, trots att det är Alliansen förslag som ligger i utskottets betänkande. 

– Min poäng är att om vi inte hade haft vår budgetproposition som utgångspunkt så hade skolan aldrig fått så här mycket pengar.  Alliansen ville prioritera annat men var tvungna att anpassa sig när vi lade vår budget. Det är bara att gå tillbaka åtta år och titta på hur mycket man har satsat på skolan. Vi har varit med och drivit fram satsningarna, säger hon.

I de förslag som utbildningsutskottet nu presenterar finns båda likheter och skillnader med det regeringen föreslog i sin budget. När det gäller satsningar på mindre klasser och tidiga insatser menar Lena Hallengren att skillnaderna inte är så stora. 

– Regeringen har anslagit 200 miljoner till tidiga insatser, speciallärare bland annat, och 1,1 miljarder för att anställa fler lärare på lågstadiet för 2015. För 2016 handlar det om 2,5 miljarder. Men detta har Alliansen strukit helt. Istället satsar man ett lågstadielyft om 1,9 miljarder för speciallärare, mer personal och mindre klasser. Det blir lite löjligt när satsningarna är så lika. Och så försöker Alliansen plocka poäng av att lågstadielyftet blir av trots att vi ville satsa mer på samma sak. 

Både regeringen och Alliansen vill satsa på skolor med tuffa villkor. Men Lena Hallengren menar att förslagen skiljer sig åt i praktiken. 

– Vi avsatte 475 miljoner kronor för att ta fram samverkansprogram för att vända utvecklingen och stimulera duktiga lärare att jobba där. Alliansen avsätter 300 miljoner och använder pengarna på ett helt annat sätt. Jag skulle säga att det blir mer detaljstyre nu. Istället för att säga att skolorna får resurserna till att göra det som passar bäst är Alliansen säkra på att det ska vara dubbelt så många förstelärare på ett antal förutbestämda skolor. 

– Även om det ibland ser ut som om vi är överens om resurser så kan det skilja sig mycket åt hur vi i praktiken tänker oss använda de pengarna.

Lena Hallengren menar också att resurserna till fortbilning och kompetensutveckling blir mindre nu jämfört med i regeringens budget. 

En fråga som uppmärksammats i media efter gårdagens utskottsbeslut är frågan om betyg i årskurs 4 och ordningsomdömen för högstadie- och gymnasieelever. 

– De har anslagit medel för att kunna fortsätta utreda betyg. Det är inga stora kostnader, det handlar mer om principer. Och det finns inget uppdrag till regeringen att ta fram en proposition om betyg i årskurs 4. Det är en fråga för utskottet att arbeta vidare med. Vi är eniga om att de här frågorna är alltför viktiga för att bara rösta ja eller nej om. Den här frågan måste tas på stort allvar, förankras hos professionen och utgå från forskningen, säger Lena Hallengren. 

Ponera att regeringen sitter kvar efter nyvalet. Forsätter Alliansens budget gälla 2015.
– Ja, så är det. Det är kanske möjligt att göra en del mindre korrigeringar. Sen blir det en ny budget för 2016. 

Är det helt och hållet Alliansens förslag i betänkandet som riksdagen nu ska fatta beslut om?
– Vi skiljer oss ju inte åt i allt. Riksdagen röstar igenom hela budgeten. I de fall där alliansen delar regeringens satsningar och förslag så går ju de delarna igenom per automatik. Men i de fall där alliansen har en avvikande uppfattning kommer deras förslag gå igenom i riksdagen. Det som synliggörs nu är de punkter där våra respektive satsningar skiljer sig, säger Lena Hallengren.

Kommentera