Mot regeringen

Utbildningsutskottet säger nej till obligatorisk gymnasium

Utbildningsutskottet anser att gymnasiestudier och grundläggande behörighet till högskolan för yrkesprogram ska vara frivilligt. Det innebär att utskottet motsätter sig regeringens politik.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över möjligheten att göra det obligatoriskt för elever upp till 18 år att gå i gymnasieskolan eller föreslå andra åtgärder för att fler ska påbörja och avsluta gymnasiestudier. Utredningen ska också se över hur gymnasiets yrkesprogram ska erbjuda kurser för behörighet till högskolan. Men majoriteten i utbildningsutskottet säger nej till att gymnasiestudier ska vara fortsatt frivilliga och så även inläsandet av behörighet till högskolan på yrkesprogrammen. Därför vill utskottet att riksdagen gör två tillkännagivanden till regeringen om detta. 

Allianspartierna menar att de flesta som hoppar av gymnasiet gör det i årskurs 3, då eleven fyller 18 år. Det innebär att obligatoriskt gymnasium upp till 18 år inte förändrar någonting. Utskottet tycker istället att elevernas studiemotivation ska höjas genom tidigare stöd i grundskolan, fler skickliga lärare och mer undervisningstid. 

Förslaget innebär att utskottet säger ja till motionsförslaget som har lagts fram av M, FP, C. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har lämnat in gemensamma reservationer mot förslagen. 

Kommentera