Praktik.

Utlandspraktik statushöjande

Att erbjuda apl-platser utomlands kan öka elevers kompetensutveckling, menar Ylva Svensson, lärare på barn- och fritidsprogrammet på Wasaskolan i Tingsryd. Därför gör hennes elever praktik i Nepal. 

Utbyten.se

Ylva Svenssons elever sökte praktik via Atlas, vars program går att söka på myndigheten Universitet- och högskolerådet, som ligger under utbildningsdepartementet.

Här kan du läsa mer om hur man söker praktik utomlands. 

Tre elever från barn- och fritidsprogrammet i Tingsryd ska under tre veckor göra sin praktik i Nepal.

Den typen av utlandspraktik anser läraren Ylva Svensson vara ett sätt att öka elevers kompetensutveckling och höja statusen på yrkesutbildningar som barn- och fritidsprogrammet.

– Praktiken är förlagd på ett hem för hemlösa och funktionsnedsatta barn i Nepal, säger Ylva Svensson.

Där ska de träna, tillämpa och skaffa mer kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser för människors liv och deltagande i olika sammanhang.

– Det ger eleverna möjlighet till yrkesmässig utveckling, kulturellt utbyte och ökade språkkunskaper.

Hur finansieras praktiken?

– De sökte och fick stipendium från Atlas, ett program som har samarbeten över hela världen. Dessutom sponsrar Lions i Tingsryd.

Hur kom ni i kontakt med praktikplatsen?

– Wasaskolan har en internationell prägel och vi hade sedan tidigare en kontakt via ett skolprojekt. Men det är första gången elever från barn- och fritidsprogrammetet åker iväg, säger Ylva Svensson.

Kommentera