Utbildning

Lärarutbildning vill föra ihop teori och praktik

Lärarutbildningen vid Stockholms universitet vill hitta ett nytt arbetssätt för att föra ihop teori och praktik.
– Vi vill också få våra studenter att bli mer reflekterande över sin lärarroll, säger Hans Adolfsson, prorektor vid Stockholms Universitet, som nyligen har besökt lärarutbildningar vid två universitet i Australien, där modellen finns.

Hans Adolfsson har tillsammans med kollegor besökt lärarutbildningar vid University of Melbourne och Monash University i Australien. En slutsats som Hans Adolfsson och hans delegation kan dra efter sina studiebesök är att lärarutbildningarna har likheter, men det finns också skillnader som de vill inspireras av. Den kanske största handlar om den praktik som studenterna genomför på skolor utanför campus.

– Studenterna har praktik två dagar varje vecka redan från start som i slutet blir förlängd till längre perioder. På ett mycket bra sätt lyckas universiteten binda ihop praktik med teorin i de kurser de läser. Studenterna var dessutom reflekterande. De kunde själva analysera det som hände i klassrummet och föra ihop det med den teori de läser i de olika kurserna, berättar Hans Adolfsson.

Ett exempel är att studenterna efter praktik redogör för vilka undervisningssituationer de har ramlat över. De får också redovisa hur de löste situationen och varför de agerade på ett visst sätt. Alltsammans kopplas till kurser och teorier.

– De gör att eleverna reflekterar över sin framtida lärarroll på ett bra sätt. Det kan vi lära oss mycket av och jag tror att vi kan bli bättre på det, säger Hans Adolfsson.

Hans Adolfsson tror att en liknande praktikmodell kan vara svår att genomföra i Stockholm, där omkring 5 500 studenter varje år skickas ut på praktik på någon av kommunens skolor.

– Men jag kan tänka mig att om vi stuvade om kurserna lite skulle vi kunna få en bättre koppling mellan det praktiska i skolan och teorin på Campus, menar han.

Ett syfte med resan har varit att diskutera olika pedagogiska idéer vid respektive lärosäte och vilken betydelse de har för kursinnehåll och tillväxt.

– De båda lärosätena är väldigt framstående. De arbetar mycket med hur lärarens roll ser ut i skolan men också med forskning om lärarutbildning. De har en gemensam tanke om hur utbildningarna ska genomföras och hur praktik och teori ska kopplas ihop.

De tre universiteten påminner om varandra på så vis att de alla är duktiga på forskning och vetenskap. Och det är en utmaning att få lärarutbildningens olika delar, som ämnesstudier, utbildningsvetenskapliga studier och verksamhetsförlagd utbildning, att bilda en helhet.

– Ett sätt är att se över om det finns något i kursernas ordning som vi kan förändra. Sedan tror jag att det är nödvändigt att arbeta mer med reflektion över den framtida lärarrollen bland våra studenter, säger Hans Adolfsson.

Erfarenheterna från Australien ska nu diskuteras vidare och ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av universitetets lärarutbildningar.

Kommentera