skola_barn_klassrum
Modersmålsundervisning

Utökad rätt till modersmålsundervisning

Elever som tillhör någon av Sveriges nationella minoriteter ges nu ökad rätt till modersmålsundervisning i sitt minoritetsspråk. Snart kommer också nya läromedel för undervisningen.

Nationella minoritetsspråk

Läs mer om den utökade rätten till modersmålsundervisning samt de nya läromedlen för undervisning av minoritetsspråk för nybörjare på 
Skolverkets hemsida

En elev som tillhör en nationell minoritet får nu rätt till modersmålsundervisning – även om hen inte har grundläggande kunskaper i sitt nationella minoritetsspråk.

Det står klart sedan regeringen i dag beslutat om en ändring i skollagen som träder i kraft den 1 juli 2015. Ändringen grundar sig i ett förslag som Skolverket haft i uppdrag att arbeta fram. Verket har också skrivit om kursplanen för modersmål.

Det nationella minoritetsspråket finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska kan efter ändringen läsas som nybörjarspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Skolverket arbetar just nu med att ta fram nya läromedel, som lärarhandledningar och elevaktiviteter för undervisning av minoritetsspråk för nybörjare. Dessa väntas finnas på Skolverkets hemsida i september 2015.

Kommentera