vagskal_copy
Foto: Mostphotos
Ny rapport

Vägledning viktigt för ungas etablering i arbete

Vägledning under gymnasietiden och kompletterande vuxenutbildning är viktiga faktorer för att ge unga bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

Läs mer

Läs hela rapporten här.

Landets unga vuxna har goda erfarenheter enligt OECD:s undersökning om vuxnas färdigheter på arbetsmarknaden. Men skillnaderna inom gruppen är stora och etableringen på arbetsmarknaden tar allt längre tid.

Sociologen Love Wennemo-Lanninger har, baserat OECD:s undersökning, sammanställt en rapport som innehåller ett antal strategier för att förbättra ungas chanser att etablera sig på arbetsmarknaden.

En viktig strategi är att ge ökat pedagogiskt och socialt stöd under ungas gymnasietid, för att färre elever ska hoppa av gymnasiet. Men han lyfter dessutom vikten av bra hjälp och vägledning, inte minst för de som byter gymnasieprogram- eller skola under skolgången, men också för att säkra att eleverna fullföljer utbildningen.

Ytterligare viktiga faktorer är praktikplatser och yrkesintroduktionsanställningar, dels för de som inte orkar börja studera igen, dels för de som saknar viljan.

Slutligen nämns vuxenutbildningen. Den kan underlätta för unga vuxna att komplettera bristande kunskaper. Viktigt är att unga där ges möjligheten till att läsa yrkesutbildningar och högskoleförberedande eller grundläggande utbildning.

Love Wennemo Lanningers rapport ”Ungas färdigheter och etableringsproblem på arbetsmarknaden” ingår i LO:s kongressprojekt ”Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik.”

Kommentera