Betyg

Välkommen utredning av ämnesbetyg på gymnasiet

 Både lärar- och elevorganisationerna välkomnar att regeringen nu utreder återinförandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan.

Regeringen bedömer att det finns ett brett stöd bland riksdagens partier för att undersöka möjligheten att återinföra ämnesbetyg i gymnasieskolan. Därför införs frågan som ett tillägg till den pågående gymnasieutredningen.

Lärarnas Riksförbund har sedan tidigare jobbat för en reform som återinför ämnesbetygen, och ordförande Bo Jansson välkomnar att en utredning nu kommer till stånd. Han menar bland annat att kursbetygen är en bidragande orsak till de stora avhoppen i gymnasieskolan.

– Systemet med kursbetyg innebär stor stress för lärare och elever. Kursbetygen är oförlåtande eftersom eleverna bär med sig dem till slutbetyget. Det spelar ingen roll hur mycket man utvecklas i senare kurser, ett lågt betyg i en tidigare kurs kan inte ändras eller kompenseras. Läraren i sin tur måste hinna med en omfattande och allsidig bedömning, vilket skapar ytterligare stress för lärare i sin redan ansträngda arbetssituation, säger Bo Jansson.

LR:s senaste undersökning om gymnasieskolan visade också att landets gymnasielärare ser återinförandet av ämnesbetyg som en av de viktigaste framtidsfrågorna.

– Det är en viktig pusselbit i arbetet att vända den negativa trenden i den svenska skolan. Vi lärare vill att våra elever ska lyckas, och i och med detta ökar förutsättningarna, säger Bo Jansson.

Även Lärarförbundet, elevrådsorganisationen SVEA och Sveriges Elevkårer välkomnar utredningen.

Kommentera