gustav_fridolin_amneslarare

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Obs: bilden är ett montage.

Politik

Vändning: ämneslärare får tillbaka bidraget

Ämneslärare ska få tillbaka det statsbidrag som försvann i höstas, lovar utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).
– Ämneslärarnas föreningar spelar en viktig roll för att samla och utveckla professionen, säger han.

De ideella ämneslärarföreningarna, sammanslutningar för lärare i olika ämnen, får tillbaka sitt nyligen förlorade statsbidrag. Under hösten 2016 försvann statsbidraget då Skolverket slutade betala ut pengar till de olika ämneslärarföreningarna i landet.

Mellan 2009 och 2016 har ämneslärarföreningarna sammanlagt fått mellan 650 000 och 800 000 kronor om året i bidrag, men plötsligt försvann det utan förvarning. Det väckte protester.

I en debattartikel i SVD skrev representanter från 15 föreningar att beslutet får “förödande konsekvenser” och påvisade bland annat att föreningarna bidrar med ämnesutveckling, fortbildning och kontaktnät för ämneslärare.

Nu meddelar utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) att han tänker se över förordningen och ändra den – så att Skolverket börjar betala ut bidragen till ämneslärarföreningarna igen. Den avbrutna utbetalningen beror på en ny tolkning som Skolverket gjorde av en förordning från 2005.

– Ämneslärarföreningarna spelar en viktig roll för att samla och utveckla professionen. Mycket av den verksamhet man gör i ämneslärarföreningarna handlar om att samla lärarkåren i ett ämne för att tillsammans utveckla ämnet, säger Gustav Fridolin till Svenska Dagbladet.

Fortbildningssatsningen matematiklyftet framhålls av många som en stark bidragande orsak till att eleverna i landet har blivit bättre på matematik, och höjningen av svenska elevers resultat i internationella kunskapsmätningen Pisa 2015 visar även på värdet i kollegialt lärande bland lärare, menar utbildningsministern.

– Tittar man på de positiva effekterna av matematiklyftet är erfarenheten därifrån att när professionen samlas och får utveckla sin kunskap i ett ämne och dela metoder med varandra så har det kapacitet att förbättra undervisningen för alla elever, säger Gustav Fridolin.

Kommentera