pengar_klassrum_debatt
Budget

Vänersborg ska spara – genom minskade sjukskrivningar

I nya budgeten ska Vänersborg spara nästan 10 miljoner på läromedel, kompetensutveckling – och minskade sjukskrivningar.

Barn- och utbildningsnämnden i Vänersborg siktar inför 2019 på att behålla samma barn- och elevpeng, personaltäthet och löneökningar och måste därför hitta åtgärder för att spara in 9,7 miljoner kronor på annat håll.

– Vi måste rätta mun efter matsäck – det har vi till uppgift från fullmäktiges sida. Sedan har vi sett till att det får så få konsekvenser som möjligt i den befintliga verksamheten, säger centerpartisten Mats Andersson som är utbildningsnämndens ordförande.

Men skolan är prioriterad menar, Mats Andersson.

– Om man ser till kommunens budget i stort så är det en tydlig prioritering mot skola och förskola, där andra nämnder definitivt fått tuffare neddragningar.

Lärarnas Riksförbunds kommunombud Henrik Månsby håller inte med om den bilden.

– Det har under lång tid varit för lite pengar och man har lappat och lagat, personalen ställer upp och slår knut på sig själv för elevernas skull. I många av våra enkäter framgår det att man som lärare är stolt, man älskar sitt jobb och sina kollegor men jag tror att folk börjar gå på knäna nu. Förut fanns det ork att ge det lilla extra, det tar slut nu, säger Henrik Månsby.

Den största besparingsåtgärden på 3,5 miljoner kronor är att minska vikariekostnaderna med 20 % genom minskad sjukfrånvaro bland personalen.

Mats Andersson (C)
Mats Andersson (C)

– Det är mot bakgrund av att vi har ett pågående arbete när det gäller att försöka förebygga sjukfrånvaron på ett så bra sätt som möjligt. Utifrån det arbete som har gjort och görs skulle det kunna innebära att sjukskrivningskostnaderna kan minska. Sedan ska man ju veta att budgetarbete är kvalificerade gissningar utifrån prognoser, säger Mats Andersson.

Just minskade vikariekostnader oroar kommunombudet Henrik Månsby.

– När man ska minska vikariedagarna drar man ju sig som lärare naturligtvis för att vara hemma – du går hellre sjuk till jobbet, säger han.

Bland övriga större besparingsåtgärder märks reducerade inköp av kontorsmaterial, lekmaterial och läromedel till en kostnad av 2,25 miljoner samt minskade kostnader för kompetensutveckling för 1,75 miljoner kronor.

– Det handlar om att vi vill ha en långsiktig planering för kompetensutveckling, det som påverkas här är mer ad hoc-åtgärder, säger Mats Andersson.

Han framhåller att han är stolt över att fokus i budgeten ligger på skolans kärnverksamhet.

– Bland annat har man inskrivet från kommunfullmäktige att fullfölja studier är viktigt och att det ska prioriteras, säger Mats Andersson.

Henrik Månsby tycker inte att målen från vallöftena går ihop med budgeten.

– Fler lärare ska ha ork och energi efter jobbet, medelmeritvärdet ska öka och fler nior ska komma in på gymnasiet. Samtidigt som man ger barn- och utbildningsnämnden tio miljoner mindre än vad man behöver för att man ska fungera som det är tänkt. De målen som ställs upp och de pengarna vi får… Man kan inte köra till Göteborg på en liter bensin så att säga, säger han.

Mats Andersson menar att det handlar om att ge politikerna mer tid.

– Utifrån de förutsättningar som finns 2019 har man gjort en klar prioritering på skolsidan. Politikens löften och det vi har gått till val på har vi alla ambitioner att uppfylla – men det tar längre tid än tre månader.

Kommentera