Tired man reading a book

Var femte elev saknar behörighet till gymnasiet

Nära en femtedel av niorna som gick ut grundskolan i våras saknar behörighet till gymnasiet, visar ny statistik från Skolverket.
Elever med högutbildade föräldrar har betydligt högre behörighet än elever vars föräldrar har en kortare utbildning.

Här hittar du statistiken

Statistiken på läns- kommun- och skolnivå finns i databasen SIRIS. Här hittar du den.

18 663 elever som lämnade nian i våras saknade behörighet till gymnasiet. Det motsvarar 17,5 procent av elevgruppen.

–  Det är under all kritik att utslagningen redan vid så tidig ålder får fortgå och till och med öka. Resultaten visar återigen behovet av att tydligt styra resurserna dit de bäst behövs. Om inte lärarna har möjlighet att sätta in stödet när det behövs så kommer det aldrig gå att vända utvecklingen, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Det innebär också att behörigheten sjunkit sedan 2016, motsvarande 0,6 procent. Siffrorna visar också att flickor har högre behörighet än pojkar, motsvarande 7,2 procent.

Den sociala tillhörigheten spelar en stor roll. Elever från hem med utbildade föräldrar har 17,5 procent högre behörighet än kompisar vars föräldrar har kortare utbildningar. Åsa Fahlén är kritisk.

– Det är ett stort misslyckande att inte skolan bättre kan kompensera för elevernas bakgrund. De förslag till en mer likvärdig skola som Skolkommissionen har lagt, och som regeringen delvis ställt sig bakom, måste nu genomföras skyndsamt och i sin helhet. Lärarna måste ha rätt förutsättningar annars lyckas vi aldrig bekämpa effekterna av det sociala arvet, säger Åsa Fahlén.

Skolor med enskild huvudman har en betydligt lägre andel icke gymnasiebehöriga elever, 8,1 procent.

Lägst behörighet har Jämtlands län, där saknar 23,1 procent av eleverna möjlighet att komma in på gymnasiet. Behörighetslistan toppas av Stockholm, där 12,6 procent av eleverna gick ut nian utan fullständiga betyg.

Kommentera