Hot och våld

Var femte lärare utsatt för våld av elev

En av fem lärare har blivit knuffad, slagen eller på annat sätt utsatt för våld av elever enligt en ny undersökning. Lika många uppger att elever har hotat dem.

Enligt lektion.se:s undersökning Lärarbarometern är hot och våld mot lärare relativt vanligt. Dessutom uppger 32 procent att elever har slagits med varandra i klassrummet, och 64 procent att elever slagits på andra platser i skolan.

Mer än hälften av de tillfrågade, 53 procent, uppger att de inte upplever sig ha de befogenheter som krävs för att hantera elever som återkommande missköter sig. 40 procent har varit med om att en elev som ombetts lämna klassrummet vägrat göra det.

– Att lärare utsätts för våld eller hot i sitt yrke är självklart oroande. Men det är också värt att uppmärksamma att många lärare upplever att de saknar verktyg för att hantera elever som uppträder stökigt eller våldsamt, säger Erik Granberg som lett undersökningsarbetet.

I undersökningen har 2 925 personer som arbetar i skola svarat på frågor om sin arbetsmiljö de senaste 12 månaderna. 83 procent av de svarande är lärare.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm