Se hela listan 

Brister i pedagogisk utbildning

Universitetskanslersämbetets utvärdering av pedagogiska högskoleutbildningar slår fast att var tredje inte håller måttet. 19 av 57 utbildningar får omdömet "bristande kvalitet". 
Samtliga tre utbildningar till studie- och yrkesvägledare bedöms hålla hög kvalitet. ​Lärarutbildningarna ingår inte i utvärderingen.

Universitetskanslersämbetet har utvärderat 57 högskoleutbildningar inom pedagogik, didaktik, utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden. De 19 utbildningar som får omdömet bristande kvalitet finns vid hälften av de 24 lärosäten som ingår i utvärderingen. De här lärosätena riskerar att förlora examenstillståndet för sina utbildningar om de inte åtgärdar problemen inom ett år.

Kritiken handlar om bland annat om studenternas examensarbeten inte håller tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet inom huvudområdet. Flera av utbildningarna har också en otydlig vetenskaplig grund för att de bygger på en splittrad kunskapsbas.

33 av de 57 granskade pedagogiska utbildningarna får omdömet hög kvalitet och fem av dem anses ha mycket hög kvalitet. De här fem utbildningarna vid Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Mälardalens högskola respektive Uppsala universitet ger universiteten en extra kvalitetspeng från regeringen.

De tre utbildningarna i studie- och yrkesvägledning som ingår i genomgången får alla betyget hög kvalitet.

 

Omdömen per universitet och högskola i utvärderingen:

Dans- och cirkushögskolan (numera Stockholms konstnärliga högskola)

Danspedagogik – kandidatexamen, bristande kvalitet

Göteborgs universitet

Pedagogik – magisterexamen, mycket hög kvalitet

Pedagogik och didaktik – kandidatexamen, hög kvalitet

Utbildningsledarskap – masterexamen, hög kvalitet

Ämnesdidaktik – masterexamen, bristande kvalitet

Högskolan i Borås

Pedagogiskt arbete – magisterexamen, mycket hög kvalitet

Högskolan i Gävle

Didaktik – kandidatexamen, hög kvalitet

Didaktik – magisterexamen, bristande kvalitet

Dramapedagogik – kandidatexamen, hög kvalitet

Pedagogik – kandidatexamen, bristande kvalitet

Pedagogik – magisterexamen, hög kvalitet

Högskolan i Halmstad

Aktionslärande – magisterexamen, hög kvalitet

Pedagogik – kandidatexamen, hög kvalitet

Högskolan i Jönköping

Pedagogik – kandidatexamen, bristande kvalitet

Pedagogik – magisterexamen, hög kvalitet

Högskolan i Skövde

Pedagogik – magisterexamen, hög kvalitet

Högskolan Kristianstad

Pedagogiskt arbete – magisterexamen, bristande kvalitet

Utbildningsvetenskap – masterexamen, bristande kvalitet

Högskolan Väst

Pedagogik – kandidatexamen, hög kvalitet

Karolinska institutet

Medicinsk pedagogik – magisterexamen, hög kvalitet

Konstfack

Bildpedagogik – kandidatexamen, hög kvalitet

Bildpedagogik – magisterexamen, hög kvalitet

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Musikpedagogik – magisterexamen, hög kvalitet

Linköpings universitet

Pedagogik – kandidatexamen, bristande kvalitet

Pedagogiskt arbete – magisterexamen, hög kvalitet

Vuxnas lärande – magisterexamen, hög kvalitet

Linnéuniversitetet

Pedagogik – kandidatexamen, bristande kvalitet

Pedagogik – magisterexamen, hög kvalitet

Pedagogik – masterexamen, bristande kvalitet

Lunds universitet

Pedagogik – kandidatexamen, hög kvalitet

Pedagogik – masterexamen, bristande kvalitet

Malmö högskola

Pedagogik – masterexamen, hög kvalitet

Studie- och yrkesvägledarexamen, hög kvalitet

Mittuniversitetet

Pedagogik – kandidatexamen, bristande kvalitet

Pedagogik – magisterexamen, hög kvalitet

Mälardalens högskola

Pedagogik – kandidatexamen, mycket hög kvalitet

Stockholms Musikpedagogiska Institut

Musikpedagogik – kandidatexamen, hög kvalitet

Stockholms universitet

Barn- och ungdomsvetenskap – kandidatexamen, bristande kvalitet

Barn- och ungdomsvetenskap – magisterexamen, bristande kvalitet

Barn- och ungdomsvetenskap – masterexamen, hög kvalitet

Didaktik – magisterexamen, hög kvalitet

Internationell och jämförande pedagogik – masterexamen, hög kvalitet

Matematikämnets didaktik – masterexamen, hög kvalitet

Pedagogik – kandidatexamen, hög kvalitet

Pedagogik – masterexamen, hög kvalitet

Studie- och yrkesvägledarexamen, hög kvalitet

Södertörns högskola

Pedagogik – kandidatexamen, bristande kvalitet

Pedagogik – magisterexamen, hög kvalitet

Umeå universitet

Idrottspedagogik – kandidatexamen, bristande kvalitet

Pedagogik – kandidatexamen, hög kvalitet

Pedagogik – magisterexamen, hög kvalitet

Studie- och yrkesvägledarexamen, hög kvalitet

Utbildningsledarskap – magisterexamen, bristande kvalitet

Uppsala universitet

Didaktik – magisterexamen, hög kvalitet

Didaktik – masterexamen, mycket hög kvalitet

Pedagogik – kandidatexamen, bristande kvalitet

Pedagogik – magisterexamen, hög kvalitet

Pedagogiskt ledarskap – magisterexamen, mycket hög kvalitet

Örebro universitet

Pedagogik – kandidatexamen, hög kvalitet

Pedagogik – magisterexamen, hög kvalitet

Kommentera