Annons
Karin Herlitz är lärare i svenska och engelska.

”Varför får inte de äldre barnen del av regeringens läsmiljoner?”

Publicerad 14 oktober 2020

Debatt Regeringens årliga satsning på läsning är bra men lämnar också en del frågetecken. Och varför sitter inga lärare med i läsrådet? Det skriver läraren Karin Herlitz.

I den nya budgeten som presenterades av regeringen på måndagen så framgår det att det årligen ska satsas 200 miljoner kronor på att öka barns och ungas läsande. Det är mycket bra att det minskade bokläsandet uppmärksammas i budgeten, och pengarna lär komma väl till pass.

Något förenklat kan man säga att det är i tre led som pengarna ska fördelas enligt förslaget: att fortbilda förskollärare och lärare för lägre åldrar i hur läskoden knäcks och läsintresse väcks; att ge biblioteken stöd för att kunna utöka närvaro och utbud; att realisera Läsdelegationens förslag, bland annat i projektet “Bokstart” för barn mellan 1 till 3 där föräldrarna får hjälp att introducera böcker tidigt och genom att skapa ett Läsråd.

Det finns mycket som är positivt i förslaget, men det lämnar också en del frågetecken. Stora delar av satsningarna ligger på barn i förskoleålder och yngre skolålder - där ska läsintresset väckas och läskoden knäckas. Att biblioteken får ökad tillgänglighet kan då leda till att barnen går dit för att låna böcker och få läsinspiration. På skolorna måste det dessutom finnas skolbibliotek även om det inte ser ut så dagsläget.

Idag är det så mycket annat som kräver barns och ungas uppmärksamhet

Men varför satsas det inget på den fortsatta läsningen i skolans högre årskurser? Hur kommer det sig att vi tror att om läskoden är knäckt och barnen har lärt sig att uppskatta högläsningens magi så kommer det att leda till att de fortsätter att aktivt söka nytt att läsa själva? Pisa 2018 visar att 58% av eleverna bara läser om de måste vilket är en ökning med 17% sedan 2009. Det innebär förmodligen att vi behöver se till att förse dem med litteratur ett tag till efter lågstadiet- att det helt enkelt inte räcker med att knäcka läskoden.

Idag är det så mycket annat som kräver barns och ungas uppmärksamhet och det är svårt för den långsamma och ofta ensamma sysselsättningen läsning att slå sig fram bland sociala medier och snabba klipp. Det är därför det är så viktigt att vi i skolan fortsätter med läsningen och gör den till något socialt - något vi gör tillsammans.

Många lärare på högstadiet och gymnasiet stressar för att hinna med allt, och läsningen är för många en självklar läxa. Traditionen påbjuder att vi ägnar tiden i klassrummet åt viktiga saker, och just själva läsningen räknas inte per automatik dit. När jag själv gick i skolan så delade svenskläraren ut böcker till klassen och meddelade när recensionen skulle vara klar, och sedan jobbade vi med något annat. I många klassrum ser det fortfarande ut så idag även om det eleverna läser avhandlas på mer varierade sätt - i boksamtal, analyser eller korta filmer.

Lärares erfarenheter och idéer borde vara viktiga

Jag har svårt att förstå varför den viktiga läsningen ska läggas som en läxa i så hög utsträckning? Vad är det som gör att vi lärare tycker att det är slöseri med tid att läsa i klassrummet? Vi vet att annat lockar utanför skolan, och vi vet att det är själva sysslan - läsningen - som är komplex och svår för eleverna. Vi behöver bryta gamla mönster och plocka in läsningen i klassrummet på ett ännu tydligare sätt både på högstadiet och gymnasiet. Om vi inte har tid att läsa i klassrummet - vad har vi då tid med?

Jag hade önskat att det hade funnits pengar vikta till fortbildning för lärare på högstadiet och gymnasiet också så att vi kan stärkas i vårt viktiga läsfrämjande arbete. Jag hade också önskat att se att Läsdelegationen föreslagit att det i Läsrådet inte bara skulle ingå representanter från myndigheter, näringsliv, lärosäten läsorganisationer och lärarorganisationer utan att det också skulle ingå verksamma lärare. Det är lärarna som möter barn och unga i skolan varje dag och det är vi som presenterar litteraturen för dem i störst utsträckning och därför borde våra erfarenheter och idéer vara viktiga.

Vi behöver sluta upp kring våra barn och unga för att främja ett livslångt läsande, och eftersom så många ungdomar bara läser om de måste så får vi se till att de måste läsa i hög grad genom hela utbildningen - det är helt nödvändigt om vi ska få dem att läsa även om de inte måste. Därför behövs pengar till fortbildning för hela lärarkåren, och vi behöver också få tillgång till böcker för alla åldrar oavsett den enskilda skolans ekonomiska förutsättningar.

Karin Herlitz, lärare i svenska och engelska

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

Annons
skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Annons
Annons
Annons
Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Efter inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons